Proces podpory akcionářům při přípravě investičního záměru VH stavby

s účinností od 1.1.2024

1. Podnět akcionáře

Máte v plánu řešit rozvoj VHI na území vaší obce?

Co nejdříve s námi sdílejte, co a proč máte v plánu

Sedneme si spolu, a prodiskutujeme možnosti.

2. Investiční záměr akcionáře

Společně zpracujeme investiční záměr akcionáře (IZA) nebo ještě před tím zadáme studii  SVS je připravena se podílet na nákladech za studii v poměru (50/50) na základě uzavřené Smlouvy o spolufinancování studie.

3. Schválení záměru

Projednání IZA v Majetkové komisi.

Posoudíme, zda je možné ze strany SVS participovat při budování dané VHI zejména s ohledem na předpokládané ekonomické parametry vč. dotačního potenciálu. V případě schválení IZA v MK SVS je možné přistoupit k uzavření Smlouvy o spolupráci.

4. Smlouva o spolupráci

Základní parametry smluvního ujednání

  • Akcionář je stavebníkem
  • Společně vybereme projektanta
  • SVS je připravena se podílet na nákladech za zpracování PD v poměru (50/50)
  • SVS zajistí odborný dohled nad PD (kontrola dle Technických standardů); podporu k získání dotace; dohled nad realizací

Na realizaci stavby SVS poskytne spolufinancování a příspěvek na majetkoprávní vypořádání dle Zásad nabývání VH majetku.

5. Garance převzetí

V případě splnění podmínek vyplývajících ze Smlouvy o spolupráci a ze Zásad nabývání VH majetku po vybudovaní VHI SVS převezme do svého majetku na základě smluvní dokumentace a zajistí provozování prostřednictvím SčVK.

Ke stažení:

Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies