Zájmové území

Region Severočeské vodárenské společnosti a.s. (dále SVS) pokrývá téměř celou severní část České republiky, tvoří jej LIBERECKÝ A ÚSTECKÝ KRAJ. Žije v něm JEDEN MILION STO ČTYŘICET TISÍC OBYVATEL.

Tato oblast má společnou hranici se Spolkovou republikou Německo a Polskou republikou. Hydrologicky podstatná část území spravovaného SVS náleží do povodí Labe a tím i úmoří Severního moře. Pouze malá část této oblasti na severovýchodě náleží do povodí řek Nisy a Odry a tím i do úmoří Baltického moře. Z hlediska hydrografického je v daném území mimořádně významný tok Labe s jeho přítoky Ohří, Bílinou, Jizerou, Ploučnicí a Kamenicí. Pouze část oblasti na severovýchodě odvodňuje tok Lužické Nisy a Mandavy.

Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.