Zástupci měst a obcí byli informováni o průběhu projektu k získání kontroly nad vodárenským provozem v severních Čechách

07.11.2017


Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) připravila pro své akcionáře, města a obce Ústeckého a převážné části Libereckého kraje, další ze série setkání. Podzimní aktivy se konaly v uplynulých dnech již popáté a stávají se tak tradicí k aktivní komunikaci a prezentaci aktuálních témat. Akcionáři byli informováni o průběhu projektu „Zajištění provozu vodárenské infrastruktury po roce 2020“ a o zahájení příprav aktualizace podnikatelského záměru.

Vedení SVS připomnělo důvod realizovaného projektu, kdy k 31. 12. 2020 končí stávající provozní smlouva s provozovatelem, společností Severočeské vodovody a kanalizace (SčVK). Představený harmonogram tak shrnul dosavadní kroky, od zahájení projektu na konci roku 2013 přes předloženou studii variant v roce 2015 po zpracování koncesního projektu v roce 2016. Valná hromada v roce 2016 udělila pokyn k jednání o odkupu akcií provozovateli od Veolie. Následná složitá vyjednávání vedla v dubnu 2017 k podpisu rámcové dohody o nákupu akcií.

Završením první etapy, tj. zveřejněním podepsaných smluv ve veřejném registru smluv, města a obce získají od ledna 2019 plnou kontrolu nad provozem vodárenství v severních Čechách. Projekt se nyní dostává do druhé fáze, kterou je vyjednávání o nastavení nového vlastnického modelu provozování se servisním prvkem.

Vedení společnosti se snaží o maximální transparentnost celého projektu a informovanost jednotlivých akcionářů, proto se v březnu 2018 opět sejde s akcionáři na jarních aktivech. Akcionářům bude představena dohoda o druhé etapě, tj. návrh servisní a akcionářské smlouvy, který bude následně předložen valné hromadě k potvrzení realizace druhé etapy.

Zájem ze strany akcionářů sledujeme a zpětně vyhodnocujeme. Z celkového počtu 458 měst a obcí se letos podzimních setkání zúčastnilo 186 představitelů měst a obcí, tj. 40,6 %. Bohužel se tak jednalo o méně než polovinu starostů a starostek, kteří této příležitosti k výměně názorů, k diskusi a informovanosti o klíčovém projektu a zásadních tématech vodohospodářství využili. V jednom z okresů byla účast dokonce jen čtvrtinová. Transparentnost projektu a přenos informací jsou přitom pro správné rozhodnutí nezastupitelné.


Kontakt:

Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail: jiri.hladik@svs.cz

Zástupci měst a obcí byli informováni o průběhu projektu k získání kontroly nad vodárenským provozem v severních Čechách
Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies