Cena vody na severu Čech se mění o necelou korunu, změna DPH by ji mohla i zlevnit

Teplice 30. listopadu 2018

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) stanovuje cenu vodného a stočného pro rok 2019 ve výši 86,57 Kč za metr krychlový vody bez 15% DPH. Obyvatelé severních Čech tak zaplatí za tyto dvě služby v příštím roce jen o 0,9 % více než letos. Dodání 1 000 litrů kvalitní pitné vody spotřebiteli až do kohoutku a následné odvedení odpadní vody k její likvidaci bude oproti letošnímu roku stát jen o 88 haléřů více. Nárůst ceny vody tak zůstává hluboko pod mírou inflace, která se pohybuje kolem 2,3 %.

Základním parametrem pro stanovení ceny vody je její spotřeba: čím více kubíků potrubím proteče, tím levnější může cena jednoho kubíku být, jelikož náklady na provoz a údržbu potrubí zůstávají pořád stejné, ať voda potrubím teče, či nikoliv. Kromě toho cena vody zohledňuje i řadu dalších parametrů, kalkulací a predikcí, mezi které patří nutnost obnovy vodohospodářského majetku, výše inflace apod.

Pro SVS je i nadále prioritou obnova majetku. Veškeré prostředky na její zajištění získává SVS výhradně výběrem vodného a stočného a jen tak lze zajistit, aby zásobování vodou nebylo ohroženo a vše fungovalo. Tento zodpovědný přístup se transparentně odráží v ceně vody, která pravdivě zobrazuje reálné náklady dané podmínkami v regionu. A to na rozdíl od jiných společností, kde je obnova infrastruktury podfinancována nebo třeba skrytě dotována z veřejných prostředků.

Rozsáhlá vodárenská soustava napojená na bohaté vodní zdroje přináší obyvatelům severních Čech řadu výhod. Sucho, které letos na celém území ČR panovalo, se severočeského regionu v oblasti zásobování pitnou vodou nijak nedotklo. Velkou výhodou SVS je totiž velice propracovaný distribuční systém s dostatečnými zásobami a zdroji pitné vody, díky kterému si dokáže poradit i s extrémním suchem.

Cena vody se zvyšuje minimálně i přes to, že SVS v roce 2019 počítá s vyššími investicemi do obnovy a oprav vodárenské infrastruktury. Investiční plán bude zveřejněn na začátku roku. Také náklady na odměňování pracovníků v provozní oblasti rostou vlivem náročnosti zajištění celého procesu distribuce vody a jejího odkanalizování.

„Přestože jsou investice do obnovy a oprav i nadále masivní, SVS cenu vody nenavyšuje ani o míru inflace. S trochou nadsázky tak můžeme hovořit o tom, že cena vody vlastně reálně klesá. Ostatně o snížení ceny vody lze stále ještě hovořit i pro rok 2019. Pokud stát sníží u vody sazbu DPH, jak avizoval, a legislativně se to stihne do konce roku, SVS toto snížení do ceny vody plně promítne,“  říká generální ředitel SVS Bronislav Špičák. V tom případě by obyvatelé severních Čech zaplatili o 4,32 Kč za m3 méně.
 

Cena vody pro rok 2019

Cena bez DPH

(Kč/m3)

  Cena vč. 15% DPH

(Kč/m3)

Voda pitná (vodné)

44,23

50,86

Voda odkanalizovaná (stočné)

42,34

48,69

Celková cena vody

86,57

99,55


Průměrná spotřeba vody na obyvatele severočeského regionu činí 89 litrů za den. Dodávka pitné vody tak v roce 2019 přijde jednoho obyvatele na 4,53 Kč za den. Za její odkanalizování zaplatí denně 4,33 Kč.
 

Často kladené dotazy:

Proč je voda drahá?

Voda v Česku rozhodně není drahá. Lidé berou kvalitní pitnou vodu z kohoutku jako naprostou samozřejmost, zkusme na ni ale nahlížet i jako na strategickou surovinu a omezený přírodní zdroj. Ve spotřebním koši českých domácností tvoří výdaje na vodu nejmenší položku ze všech energií. Představují cca 1,6 %, zatímco výdaje na plyn 3,3 % a výdaje na elektřinu 4,8 %. Roční výdaje za osobu na vodné a stočné představovaly v roce 2016 podle Českého statistického úřadu 2 023 korun, což je asi polovina výdajů na plyn (4 199 Kč) a třetina výdajů na elektřinu (6 032 Kč). Výdaje na vodu jsou tak paradoxně srovnatelné třeba s výdaji na alkoholické nápoje (1 928 Kč) nebo tabák (1 743 Kč). Považovat vodu v tomto kontextu za drahou tedy opravdu nelze.

Průměrná denní spotřeba vody na obyvatele v severočeském regionu činí 89 litrů. Dodávka pitné vody nás tak přijde na 4,53 Kč za den a za její odkanalizování zaplatíme denně 4,33 Kč. Ve srovnání s ostatními výdaji to rozhodně není mnoho, zvláště pokud si uvědomíme, že nám z kohoutků teče kvalitní pitná voda, která je mnohdy lepší než ta balená z obchodů.

Proč je voda v severočeském regionu dražší než v jiných částech České republiky?

V rámci ČR najdeme dražší i levnější regiony, objektivně ale nelze cenu vody mezi jednotlivými oblastmi kvůli odlišným podmínkám příliš porovnávat. SVS je největší vodárenskou společností na území ČR, obsluhuje přes 1,1 milionu obyvatel ze 458 obcí, stará se o více než 13 000 kilometrů vodovodů a kanalizací, 200 čistíren, 1 000 vodojemů a 60 úpraven vody. Naproti tomu například Praha obsluhuje stejný počet obyvatel na mnohem menší ploše jednoho města, potřebuje k tomu nesrovnatelně menší infrastrukturu, a cenu vody tudíž může mít nižší.

Cena vody v severočeském regionu odráží reálné náklady spojené s její výrobou, odkanalizováním a čištěním. SVS navíc zdědila značnou část infrastruktury po roce 1989 v zanedbaném stavu a ročně musí do obnovy a oprav investovat stovky milionů korun – jen v roce 2018 to bude přes 1,6 miliardy korun. To se v ceně, pokud ji města a obce nechtějí dotovat, musí samozřejmě odrazit. Důležitý je i fakt, že cena je solidární, tedy jednotná pro celé území působnosti SVS. Obyvatelé měst i venkovských oblastí platí za vodu stejně, aniž by se zohledňovaly rozdíly v reálných nákladech mezi jednotlivými místy.

Kolik si z ceny vody nechává SVS? A kolik vydělává stát?

SVS jako vlastníkovi infrastruktury z ceny vody zůstává pouhých 35 % a všechny tyto prostředky využívá na reinvestice do obnovy majetku. Z 99 korun za vodu jde do obnovy tedy asi 43 korun, 36 korun z toho dává SVS a 7 korun v podobě oprav SčVK. Cca 31 korun spolkne provoz, z toho 13 korun mzdy zaměstnanců.

Více než čtvrtinu ceny vody v současné době představují poplatky odváděné státu. Pokud tedy za kubík vody platíte 99 korun, stát si z toho nechá 25 korun v podobě DPH a poplatků. Při celkové roční spotřebě 50 milionů kubíků vody to dělá 1,25 miliardy korun, DPH z toho tvoří 650 milionů korun. Stát tedy z vody inkasuje téměř stejný objem peněz, které my ročně investujeme do obnovy.

Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies