Investice do severočeského vodárenství letos porostou

Severočeská vodárenská společnost a. s. (SVS) investuje letos do obnovy a výstavby vodohospodářského majetku 1,36 miliardy korun. Většinu částky využije na rekonstrukce a výstavby vodovodů a kanalizací. V roce 2020 opraví nebo nově postaví 60 kilometrů vodovodního a 22 kilometrů kanalizačního potrubí. Rekonstrukce se dočká i řada starších vodojemů a čistíren odpadních vod.

Teplice 27. ledna 2020 – Obnova a modernizace majetku jsou pro Severočeskou vodárenskou společnost dlouhodobě největší prioritou. „Letos opět navyšujeme objem investic do obnovy majetku a na budování nových staveb, a to o 42 milionů korun,“ říká generální ředitel SVS Bronislav Špičák.

Peníze půjdou především do potrubí

V letošním roce se SVS zaměří na vodovody a kanalizace. Jen na opravy a další výstavbu vodovodního řadu je určeno 322 milionů korun, na kanalizace pak připadne dalších 522 milionů.

Samostatnou kapitolou je odstranění kanalizačních výustí. Celkem se jedná o 13 projektů v celkové hodnotě 66 milionů korun. Mezi největší patří odstranění kanalizačních výustí v obci Vrskmaň, což je projekt za 20 milionů korun. Dohromady bude odstraněno 22 výustí, což si vyžádá vybudování, rekonstrukci nebo přepojení celkem 10 880 metrů kanalizace.

Obnova majetku zůstává prioritou

SVS v současnosti spravuje majetek v hodnotě přes sto miliard korun. Největší část tohoto majetku představuje devět tisíc kilometrů vodovodního a čtyři tisíce kilometrů kanalizačního potrubí. K tomu patří 200 čistíren vody, 60 úpraven a 1 000 vodojemů. Tento majetek je nezbytné udržovat funkční, což si žádá značné investice.

Jen na rekonstrukci úpraven pitné vody putuje letos 176 milionů korun. Celkem se jedná o šest rekonstrukčních projektů, mezi které patří například zahájení rekonstrukce úpravny vody ve Vrutici. Některé zdroje pitné vody, jako je například zdroj vody v Nové Vísce v České Kamenici, musí být dokonce nahrazeny. Náklady zde dosáhnou 16 milionů korun. Dalších deset milionů pak přijde na rekonstrukce existujících zdrojů pitné vody.

Příprava projektu je často velmi náročná. „SVS se snaží svoje stavby koordinovat s vlastníky ostatních sítí a také s vlastníkem komunikace, většinou s městy a obcemi. Na rekonstrukci kanalizace a vodovodu – zpravidla jsou uložené v největší hloubce – navazují rekonstrukce sítí jiných vlastníků, závěrem proběhne rekonstrukce povrchu komunikace v režii jejího vlastníka či správce,“ vysvětluje Bronislav Špičák.

Další zajímavosti v grafické podobě zde:


Severočeská vodárenská společnost a.s. je největší vodárenskou společností v České republice a zajišťuje zásobování pitnou vodou pro 1,1 milionu obyvatel Ústeckého a Libereckého kraje. Akcionáři SVS je 458 měst a obcí. Od 1. ledna 2019 je SVS 100% vlastníkem provozní společnosti SčVK. SVS je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Rozsah majetku SVS na území dvou krajů je v rámci ČR ojedinělý: 60 úpraven vody, 996 vodojemů, 9016 km vodovodů, 188 čistíren odpadních vod a 3963 km kanalizace. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt pro média:

Mgr. Mario Böhme, MBA
manažer útvaru Komunikace a PR, tiskový mluvčí
e-mail: mario.bohme@svs.cz
telefon: +420 415 654 656
mobilní telefon: +420 602 251 254
Přítkovská 1689, Teplice, 415 50

Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.