Zisk z loňského roku využijí vodohospodáři na vylepšení infrastruktury

Teplice 18. června 2020

Akcionáři Severočeské vodárenské společnosti a.s. (SVS), tedy 458 měst a obcí v severočeském regionu, se sešli na řádné valné hromadě. Schválili účetní uzávěrku za rok 2019 a do dozorčí rady společnosti zvolili pět členů.

Na dnešním jednání valné hromady SVS projednávali účastníci zprávu představenstva a zprávu dozorčí rady za rok 2019. Dále společně schválili účetní uzávěrku a rozhodli, že veškerý zisk z loňského roku ve výši 568 milionů bude opět investován do obnovy vodárenské infrastruktury.

„V loňském roce se podařilo navýšit meziročně objem investic do obnovy majetku a na budování nových staveb, a to o 334 milionů korun, na obnovu vodohospodářského majetku tak šlo 1,58 miliardy korun. Většina prostředků směřovala do rekonstrukce a výstavby vodovodů a kanalizací, ale zahájili jsme také několik rekonstrukcí velkých objektů a výstavbu nové čistírny odpadních vod v Příšovicích na Liberecku,“ upřesňuje generální ředitel SVS Bronislav Špičák

Součástí valné hromady byla také volba pěti členů dozorčí rady. Do té byli zvoleni Hynek Hanza za okres Teplice, Jaroslav Zámečník za okres Liberec, František Padělek za okres Litoměřice, Jiří Kulhánek za Chomutov a za okres Louny pak Radek Reindl.

„Letošní valná hromada probíhá po více než ročním období transformace severočeského vodárenství. Zvolený vlastnický model se servisním prvkem se ukázal jako stabilní a funkční, je tedy důvod ke spokojenosti. Zároveň si dobře uvědomujeme, že před sebou máme ještě řadu úkolů, “ uvedl předseda představenstva SVS Tomáš Indra.

Valné hromady se zúčastnilo 126 akcionářů (zástupci měst a obcí v Ústeckém a Libereckém kraji), kteří představují 81,5 % základního kapitálu společnosti.

 

Severočeská vodárenská společnost a.s. je největší vodárenskou společností v České republice a zajišťuje zásobování pitnou vodou pro 1,1 milionu obyvatel Ústeckého a Libereckého kraje. Akcionáři SVS je 458 měst a obcí. Od 1. ledna 2019 je SVS 100% vlastníkem provozní společnosti SčVK. Obce a města severočeského regionu tak mají od roku 2019 vodu a s ní spojené provozování pod plnou kontrolou. SVS je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Rozsah majetku SVS na území dvou krajů je v rámci ČR ojedinělý: 61 úpraven vody, 984 vodojemů, 9056 km vodovodů, 189 čistíren odpadních vod a 3986 km kanalizace. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt pro média:

Mgr. Mario Böhme, MBA
manažer útvaru komunikace a PR                                                      
tiskový mluvčí
Přítkovská 1689, Teplice, 415 50
e-mail: mario.bohme@svs.cz
tel.: +420 415 654 656
mobilní telefon: +420 602 251 254

Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.