Severočeské vodárenství je v dobré kondici

Pohled na uplynulý rok, který poskytují akcionářům Severočeské vodárenské společnosti dokumenty projednávané na dnešní valné hromadě, dává důvod k radosti.  Akcionáři, tedy 458 měst a obcí v severočeském regionu, mohli konstatovat, že navzdory nepříznivým ekonomickým trendům byl rok 2022 pro severočeské vodohospodáře i jejich zákazníky úspěšný.

Ve vodárenství se tento trend projevil jak v běžném provozu, tak také v oblasti investic. Ceny energií, pohonných hmot, stavebního materiálu i prací vyvolaly potřebu bedlivěji sledovat a reagovat dílčími úpravami plánů tak, aby nedocházelo ke snižování věcného rozsahu obnovy.

„V rámci investiční činnosti se podařilo plnit schválený investiční plán, v jehož rámci bylo realizováno celkem 188 jmenovitých staveb a dalších 103 ostatních a drobných rekonstrukcí. Mezi nejvýznamnější akce patřily například rekonstrukce úpraven vody ve Vrutici nebo Brníkově, rekonstrukce čistírny odpadních vod Železný Brod či úspěšné dokončení projektu odkanalizování Kokonína na Jablonecku. Ve spolupráci s dotčenými obcemi a Libereckým krajem pokračovala příprava opatření k řešení dopadů rozšíření polského hnědouhelného dolu Turów,“ shrnuje konkrétní projekty generální ředitel SVS Bronislav Špičák.

Na programu jednání valné hromady SVS byly obvyklé body, jako je zpráva představenstva a zpráva dozorčí rady za rok 2022. Dále účastníci schválili účetní uzávěrku a rozhodli, že zisk z loňského roku ve výši 672,7 milionů Kč bude reinvestován do vodohospodářského majetku společnosti, tak jak tomu bylo vždy od založení společnosti před 30 lety.

„Rok 2022 sice pro nás rozhodně neznamenal zklidnění života a práce, ale přesto se stále dařilo plnit naše poslání – obnovovat a rozvíjet vodohospodářský majetek v našem regionu, zajistit plynulé zásobování kvalitní pitnou vodou pro všechny zákazníky a do přírody vracet čistou a nezávadnou vodu. Tuhle práci dělají severočeští vodohospodáři již tři desítky let a mají být na co hrdí,“ doplňuje předseda představenstva SVS Tomáš Indra.

Součástí letošní valné hromady byla také volba šesti členů dozorčí rady. Akcionáři zvolili do tohoto orgánu tři nové zástupce měst a obcí, kterými jsou Petr Ullrich (Českolipsko), Jan Losenický (Chomutovsko) a Pavel Svoboda (Děčínsko). Tři členové dozorčí rady svůj post obhájili: Petr Beitl (Jablonecko), Jan Paparega (Mostecko) a Pavel Štěpař (Ústecko). Do Výboru pro audit byli zvoleni Jitka Volfová a František Padělek.

Jednání valné hromady se zúčastnilo 112 akcionářů (zástupci měst a obcí v Ústeckém a Libereckém kraji), kteří představují 78,35 % základního kapitálu společnosti.

Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies