Zahájena první akce z Fondu Turów

Budova úpravny vody byla uvedena do provozu ve třicátých letech minulého století. Postupně byla rozšiřována zdrojová oblast podzemních vrtů a byla rozšířena linka úpravny vody včetně rozšíření o přístavbu budovy. Od roku 2005 je úpravna vody odpojena z provozu a je využívána pouze jako předávací místo pro převod vody z vodojemu Ruprechtice (resp. ÚV Bedřichov) do vodojemu Kryštofovo údolí, případně do vodojemu Svatý Ján (Chrastava, Hrádek nad Nisou a Bílý Kostel nad Nisou). Její znovuuvedení do provozu vyžaduje komplexní rekonstrukci a modernizaci. V areálu zdrojů se nachází soustava podzemních vrtů a podpovrchových jímacích zářezů, z kterých je odebírána surová voda. V areálu úpravny vody se nachází hlavní budova úpravny vody, objekt trafostanice, kalové nádrže, septik a garáž. Realizací investice dojde k revitalizaci 5 zdrojů vody (4 vrty, 1 gravitace) v prameništi Machnín a rekonstrukci úpravny vody Machnín. Budou rekonstruovány objekty podzemních vrtů, příjezdová komunikace a vystavěno oplocení v nové trase. Budou vybudovány nové přívodní řady surové vody do areálu ÚV a napájecí a ovládací kabelové trasy k vrtům.

„V areálu ÚV bude rekonstruován hlavní objekt budovy úpravny vody a objekt kalové nádrže, budou vybudovány nové inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, elektro rozvody) a související objekty na nich. Bude provedena celková rekonstrukce technologie úpravy vody a nahrazena stávající zastaralá zařízení moderními technologiemi pro zajištění konstantní kvality vyrobené pitné vody a současně umožňující automatizaci provozu. Nadzemní část hlavního objektu budovy je již zbourána a vyroste budova zcela nová. Do suterénu pak bude vestavěna nová akumulační nádrž pitné vody. Dojde k vybudování nové čerpací jímky surové vody a rekonstrukci stávající kalové nádrže. Objekty vrtů budou také kompletně rekonstruovány a osazeny novou čerpací technikou. Rozšíření akumulace upravené vody zajistí vyšší zabezpečenost dodávky pitné vody do spotřebiště,“ vypočítává práce generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti (SVS) Bronislav Špičák.

Investorem stavby je SVS. Financování realizace výše uvedené investiční akce je zajištěno
z Operačního programu Životního prostředí 2021–2027 (OPŽP 2021–2027), dále z Fondu Turów Libereckého kraje a z vlastních zdrojů SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 1. června 2023 a potrvá do června 2025.

Realizace projektu je klíčovou etapou pro další tři navazující investiční akce související s dodávkou vody do lokality Chrastavska a Hrádecka. Jeden projekt připravuje Severočeská vodárenská společnost a další dva projekty města Chrastava a Hrádek nad Nisou, které byly připravovány ve spolupráci s SVS:

  1. Zásobení vodou Hrádek nad Nisou (investor: SVS) - Projekt řeší dostavbu přívodních řadů mezi Machnínem a Uhelnou a zvětšení akumulace VDJ Chrastava-Sv. Jan nový, ze kterého se bude rozvádět veškerá pitná voda pro zájmovou oblast;
  2. Vodovod Chrastava, Horní Vítkov (investor: město Chrastava) – Vybudování nového vodovodu pro Horní Vítkov. V současné době jsou obyvatelé obce zásobování ze studní. Je předpokládáno s výpadkem vodních zdrojů, které jsou v těsné blízkosti povrchového dolu Turów – tj. lokalit Hrádek n. N., Grabštejn, Václavice a Horní Vítkov;
  3. Vodovod Hrádek n. N., Václavice (investor: město Hrádek n. N.) - Vybudování nového vodovodu pro obec Václavice. V současné době jsou obyvatelé obce zásobováni ze studní. Je předpokládáno s výpadkem vodních zdrojů, které jsou v těsné blízkosti povrchového dolu Turów – tj. lokalit Hrádek n. N., Grabštejn, Václavice a Horní Vítkov.

 

 

 

Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies