Provedeme rekonstrukci nevyhovujících úseků 89 let starého vodovodu v Ústí n. L., ul. Na Drahách a Střížovická

24.02.2016

Teplice, 24. února 2016


Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje v krajském městě Ústí nad Labem další z plánovaných investičních akcí roku 2016 – rekonstrukci nevyhovujících úseků 89 let starého vodovodu v ulicích Na Drahách a Střížovická. 

Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: Obnova majetku je trvale v centru našeho zájmu. Z letošní částky na investice 1,27 miliardy korun dáváme téměř 80 %, tj. 992 milionů korun, právě na obnovu vodohospodářského majetku společnosti. V rámci naší investiční akce budou v celkové délce téměř 540 metrů zrekonstruovány nevyhovující úseky vodovodu, na něž je připojeno cca 125 obyvatel. Tím do budoucna přispějeme k pravidelné dodávce pitné vody. Stavbu provedeme v koordinaci s dalšími subjekty.“

Více o stavbě:


Předmětný vodovod v uvedené lokalitě v městské části Klíše je tvořen úseky litinového potrubí vnitřního průměru 100 a 80 mm (v ul. Na Drahách) a z ocelového potrubí vnitřního průměru 80 mm (Střížovická ul.). Byl uveden do provozu roku 1927. Vodovod je veden v místních asfaltových komunikacích ve vlastnictví města. Vzhledem k jeho stáří, technickému stavu a poruchovosti SVS rozhodla o jeho rekonstrukci.

V rámci investiční akce SVS se pro rekonstrukci vodovodu použije potrubí z vysokohustotního polyetylénu průměru 90 mm v celkové délce 538 metrů. Součástí stavby je přepojení všech 32 stávajících domovních vodovodních přípojek a instalace pěti podzemních hydrantů. Stavba bude realizována v původní trase, a to převážně v otevřeném paženém výkopu, v délce 510,3 metrů. Zbývající kratší úsek v křižovatce obou ulic bude rekonstruován bezvýkopovou metodou berstlining, kdy dojde k rozdrcení, rozřezání a vytlačení starého potrubí spolu se zavlečením potrubí nového.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 27. ledna 2016. Stavební práce budou zahájeny začátkem března a podle schváleného harmonogramu má být vodohospodářská část stavby dokončena do 31. května 2016.

Na to naváže plánovaná rekonstrukce zařízení RWE a poté plánovaná akce města, které se bude spolupodílet na obnově povrchů. Dokončení celé stavby je plánováno do 31. srpna 2016.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Ústí nad Labem, kde SVS pro rok 2016 naplánovala celkem 15 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 106,3 milionů korun bez DPH.

Více o SVS
:

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Rozsah majetku SVS na území dvou krajů je v rámci ČR ojedinělý: 54 úpraven vody, 998 vodojemů, 8949 km vodovodů (bez přípojek), 196 čistíren odpadních vod a 3916 km kanalizace (bez přípojek). Prioritou SVS je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:


Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail: jiri.hladik@svs.cz

Zdroj informací o důležitých uzavírkách: http://mapa.dopravniinfo.cz

Orientační schéma:


Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies