Severočeská vodárenská společnost zahájila realizaci Projektu ISPA Podkrušnohoří - Skupina opatření Kanalizace

25.11.2004

Tisková zpráva, 25. 11. 2004

Po říjnovém podpisu smlouvy o dílo na realizaci projektu spolufinancovaného Evropskou unií, "Projektu ISPA Rekonstrukce systému zásobování pitnou vodou, výstavba kanalizačních sběračů, rekonstrukce úpravny vody a čistíren odpadních vod v Podkrušnohoří", "Skupina opatření č. 3 - Dostavba kanalizace v Ústí nad Labem", byla dnes slavnostně zahájena jeho realizace.

Projekt ISPA Podkrušnohoří je největší investiční akcí SVS, která se letos začala realizovat. Celý projekt tvoří tři subprojekty:

- Skupina opatření č. 1 "Pitná voda", tj. rekonstrukce úpravny pitné vody Hradiště a s tím související vodovodní přivaděč Želenice - Bílina (realizace byla zahájena 22. září 2004).

- Skupina opatření č. 2 "Rekonstrukce čistíren odpadních vod", která zahrnuje rekonstrukce čistíren odpadních vod v městech Chomutov, Žatec, Kadaň, Jirkov a Klášterec nad Ohří.

- Skupina opatření č. 3 "Kanalizace", tj. dostavba kanalizační sítě v Ústí nad Labem, Chabařovicích a Povrlech.

Termín ukončení celého projektu ISPA Podkrušnohoří je pevně stanoven na červen 2006.

Smlouva o dílo s vítězným uchazečem na Skupinu opatření č. 3 - Kanalizace, firmou Stavby silnic a železnic, a. s. Praha, odštěpný závod Ústí nad Labem, byla podepsána v říjnu 2004. Předmětem díla jsou následující stavby:

1. Ústí nad Labem - Stoka Z2,

2. Ústí nad Labem - Opatření na síti, Masarykova ulice I., zkapacitnění stoky,

3. Ústí nad Labem - Opatření na síti, Masarykova ulice II., zkapacitnění stoky,

4. Ústí nad Labem - Opatření na síti, přepojení Stříbrnického potoka,

5. Ústí nad Labem - Opatření na síti, Žukovova ulice, rekonstrukce kanalizace,

6. Ústí nad Labem - Stoka O,

7. Chabařovice - odkanalizování do Ústí nad Labem,

8. Povrly - odkanalizování do Ústí nad Labem.

Integrovaný projekt ISPA Podkrušnohoří je spolufinancován Evropskou unií v souladu s podmínkami Finančního memoranda projektu ISPA č. 2001/CZ/16/P/PE/004, z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR a z vlastních zdrojů Severočeské vodárenské společnosti a. s. V souhrnu se jedná u celého Projektu ISPA Podkrušnohoří o investici za 900 miliónů Kč, z toho cca 438 milionů Kč představují vlastní investiční prostředky SVS, cca 412 milionů Kč prostředky Evropské unie z Fondu soudržnosti a cca 50 milionů Kč prostředky od SFŽP ČR, (polovina formou dotace, polovina formou půjčky s 2% úrokem). Cena díla u Skupiny opatření č. 3 - Dostavba kanalizace je 6,175 milionu _, v přepočtu tedy více než 190 milionů korun.

Slavnostní akt zahájení realizace Skupiny opatření č. 3 - Kanalizace se uskutečnil ve čtvrtek 25. listopadu 2004 v Ústí nad Labem v prostorách hotelu Vladimír za účasti vedoucích představitelů participujících organizací a státní správy.

"Jsem rád, že se v Podkrušnohoří zahajuje další významná stavba, která přispěje k naplnění závazku o čištění městských odpadních vod, ke kterému se Česká republika zavázala při vstupu do EU a že Státní fond životního prostředí k tomu svou činností významnou měrou pomáhá," doplňuje Andrej Mudray, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.

Petr Skokan, předseda představenstva Severočeské vodárenské společnosti, dodává: "Dostavba kanalizace v Ústí nad Labem, Povrlech a Chabařovicích přispěje významným způsobem ke snížení znečištění řeky Labe, tedy přeshraniční zátěže životního prostředí. Věřím, že na model spolupráce s EU a SFŽP ČR, jaký představuje projekt ISPA Podkrušnohoří, stejně úspěšně navážeme při realizaci dalších integrovaných projektů, které v současnosti Severočeská vodárenská společnost připravuje."


Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.