V Severočeské vodárenské společnosti proběhla kontrola Ministerstva financí ČR na projekt Fondu soudržnosti "Podkrušnohoří "

26.06.2007

Tisková zpráva, 26. 6. 2007

Ve dnech 11. – 15. 6. 2007 proběhla v Severočeské vodárenské společnosti a. s. veřejnoprávní kontrola Ministerstva financí České republiky na projekt spolufinancovaný z Fondu soudržnosti (dříve ISPA) Podkrušnohoří. Byla zaměřená na přezkoumání řídících a kontrolních systémů a shrnutí výsledků předchozích kontrol za účelem získání dostatečného ujištění pro schválení závěrečné platby dotace z Fondu soudržnosti EU, tzv. winding up.

Předmětem kontroly bylo ověření
- funkčnosti řídících a kontrolních mechanismů;
- realizace stavby a její administrace;
- audit trail projektu.
Kontrola se zabývala obdobím 23. 10. 2001 – 15. 6. 2007 a neshledala u konečného příjemce dotace nedostatky.

Ing. Miroslav Harciník, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, dodává: „Přípravě a realizaci projektu Podkrušnohoří jsme věnovali maximální pozornost, protože se v rámci České republiky jednalo o vůbec první integrovaný projekt takového rozsahu spolufinancovaný z Fondu soudržnosti. Proto jsme na naší straně pověřili řízením a administrací projektu tým zkušených odborníků z naší společnosti. Věřím, že zkušenosti získané v rámci tohoto pilotního projektu úspěšně využijeme u dalších projektů, v první řadě u Lužické Nisy.“

Více o projektu
:

Integrovaný (sdružený) projekt Podkrušnohoří tvořily tři samostatné subprojekty:
- Skupina opatření č. 1 „Pitná voda“, tj. rekonstrukce úpravny pitné vody Hradiště a s tím související vodovodní přivaděč Želenice – Bílina;
- Skupina opatření č. 2 „Rekonstrukce ČOV“, tj. rekonstrukce čistíren odpadních vod v městech Jirkov, Kadaň, Klášterec nad Ohří, Chomutov-Údlice a Žatec;
- Skupina opatření č. 3 „Kanalizace“, tj. dostavba kanalizační sítě v Ústí nad Labem, odkanalizování Chabařovic a Povrlů.

Náklady na realizaci projektu Podkrušnohoří činily více než 28 milionů Euro. Integrovaný projekt Podkrušnohoří je spolufinancován Evropskou unií v souladu s podmínkami Finančního memoranda projektu ISPA č. 2001/CZ/16/P/PE/004 (od 1. 5. 2004 z Fondu soudržnosti), z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR a z vlastních zdrojů Severočeské vodárenské společnosti a. s. Evropská unie se na spolufinancování podílí částkou 12,8 milionu Euro a Státní fond životního prostředí ČR částkou převyšující 50 milionů korun. Realizace projektu probíhala v období květen 2004 – červen 2006.

Více o společnosti:


Severočeská vodárenská společnost a. s. působí na trhu v oblasti výstavby vodohospodářské infrastruktury od roku 1993. Základním zdrojem financování výstavby je podíl ze solidární ceny vodného/stočného inkasovaného v regionu, doplněný vratnými či nevratnými podporami ze státního rozpočtu a dotacemi z fondů Evropské unie. Společnost svá zařízení na rozvod a úpravu vody pronajímá distributorovi vody - Severočeským vodovodům a kanalizacím a. s. Jde celkem o 8.222 km vodovodů a 1.097 km vodovodních přípojek, 3.296 km kanalizačních sítí, 54 úpraven vody, 164 čistíren odpadních vod, 1.057 vodojemů, 589 čerpacích stanic vody a 227 čerpacích stanic odpadních vod.

Veškeré akcie Severočeské vodárenské společnosti jsou v držení již 459 severočeských měst a obcí. Severočeská vodárenská společnost patří k největším vodárenským společnostem v Čechách, protože její region pokrývá celý Ústecký a podstatnou část Libereckého kraje. Jde o území o celkové rozloze 7.400 km2 (tedy cca 12% plochy státu), kde žije cca 1,26 milionu obyvatel – z toho je 1,05 milionu obyvatel napojených na vodovod, 0,88 milionu na kanalizaci a 0,82 milionu na čistírny odpadních vod.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.