Zahájili jsme rekonstrukci 117 let starého vodovodního řadu v osadě Lesné, části obce Jiřetín p. Jedlovou

11.09.2015

Teplice, 11. září 2015


Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí na Děčínsku další plánovanou investiční akci roku 2015 – rekonstrukci 117 let starého svodného vodovodního řadu v osadě Lesné, jež je částí obce Jiřetín pod Jedlovou.


Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: Obnova majetku je v centru našeho zájmu, proto podíl prostředků určených na obnovu rok od roku roste. Z celkové letošní částky na investice 1,25 miliardy korun dáváme 80 %, tj. celou miliardu korun, právě na obnovu vodohospodářského majetku společnosti. Naší prioritou jsou stavby ke zlepšení zásobování obyvatel pitnou vodou, proto bude v rámci naší investiční akce zrekonstruován dožilý vodovod, který svádí vodu z prameniště Lesné, která se používá pro zásobování Varnsdorfu.“

Více o stavbě:


Voda z pramenišť v Lesném je do sběrné jímky sváděna dvěma řady: svodným vodovodním řadem z oceli vnitřního průměru 175 mm a druhým provizorním vodovodním řadem z lineárního polyetylénu, volně uloženým na dně Lesenského potoka. Ten nahradil původní ocelový řad vnitřního průměru 175 mm z roku 1898, který byl před několika lety odstaven z důvodu špatného technického stavu. Ve sběrné jímce se voda z obou svodných řadů smíchá a je odvedena do vodojemu Pěnkavčí vrch ve Varnsdorfu. Nyní SVS rozhodla o rekonstrukci odstaveného 117 let starého svodného řadu, aby mohl být provizorní řad vyřazen. 

Nově se použije potrubí z odolného vysokohustotního polyetylénu průměru 160 mm v celkové délce 152 metrů. Na obou svodných řadech z pramenišť v Lesném budou před hlavní sběrnou jímkou osazeny uzavírací armatury a odkalovací ventily. Závěrem proběhne obnova povrchů v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena v těchto dnech a stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 15. prosince 2015.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Děčín, kde je pro rok 2015 v této kategorii naplánováno celkem 20 staveb za 104 milionů korun bez DPH. Celkový plánovaný objem investic vč. strategických pro tento okres je 160 milionů korun.

Více o SVS
:

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře - 458 severočeských měst a obcí - odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Rozsah majetku SVS na území dvou krajů je v rámci ČR ojedinělý: 54 úpraven vody, 998 vodojemů, 8949 km vodovodů (bez přípojek), 196 čistíren odpadních vod a 3916 km kanalizace (bez přípojek). Prioritou SVS je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků legislativy. Více informací na www.svs.cz.

Kontakt:


Mgr. Jiří Hladík
Tiskový mluvčí
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Mobil: 731 452 650
E-mail: jiri.hladik@svs.cz

Zdroj informací o důležitých uzavírkách: http://mapa.dopravniinfo.cz

Orientační schéma:


Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.