Světový den vody: Podzemní voda, poklad, který není vidět

Zlato, stříbro, ropa – jsou to skutečné poklady? A co poklad, který máme nad zemí i pod ní… zatím. Poklad, který máme v našich domovech, aniž bychom si často uvědomovali, o jaký poklad jde. Je to voda! Není vůbec snadné dostat „neviditelnou“ vodu ze země do viditelné formy, třeba do sklenice, vany nebo hrnce. Každý poklad je totiž potřeba pečlivě najít, vydobýt ze země, ochránit a těšit se z něho. Stejně musíme zacházet i s vodou – musíme vědět, kde je a kam ji chceme dovést.

Trocha opakování ze školy: Podzemní voda je voda, která se nachází pod zemským povrchem, zejména v pórech mezi částicemi půdy a v místech, kde je narušena kontinuita hornin. Podzemní vodou je i voda ve studních, ve vrtech či voda vyvěrající z pramenů. Podzemní voda je nejspolehlivějším zdrojem vody, proces jejího doplňování je však zdlouhavý a závislý na počtu a intenzitě srážek. Tedy když dost naprší a nasněží, je to dobře.

V době, kdy se pitná voda stává vzácnou a stále potřebnější, a nutno poznamenat, že rozhodně ne běžně dostupnou všem lidem na zemi, je potřeba si připomenout, že je to podzemní voda, která udržuje a pohání „vodní koloběh“. Podzemní vody tvoří více než 97 % z celkového objemu sladkých vod, jsou největším zdrojem pitné vody (zásobují až 75 % obyvatel Evropské unie) a jsou důležité také pro fungování průmyslu a zemědělství. Podzemní vody musíme proto vnímat především jako cenný přírodní zdroj, který bychom měli chránit před znečištěním a o jehož využívání bychom měli přemýšlet, a to především s ohledem na udržitelnost tohoto zdroje a budoucnost nás a našich dětí.

Zásoby vody v severních Čechách

Na severu Čech je vody dostatek a zásobování pitnou vodou není problém. I v období přetrvávajícího sucha má tento region několikaleté zásoby vody a není třeba se obávat žádných výpadků. Podzemní voda tvoří na severu Čech asi polovinu zdrojů pro výrobu a zásobování obyvatel pitnou vodou. Severočeští vodohospodáři vědí, kde voda je a kdo ji potřebuje. Dovedou tento poklad vyvést ze země a přivést k lidem domů. Zdroje podzemní vody jsou v celém regionu a skupina Severočeská voda opatruje také „pokladnice“ – 1000 vodojemů, do kterých se vejde 640 milionů litrů pitné vody; a cesty, kterými voda teče – přes 9000 km potrubí, kterým ročně putuje 50 miliard litrů pitné vody.

Skupina Severočeská voda si je vědoma významu podzemních vod a podporuje záměry a aktivity, zabývající se zadržováním vody v krajině, hospodařením s vodou a jinou ochranou vodních zdrojů. „Jako vodárenská skupina zabezpečující zásobování pitnou vodou pro více než desetinu republiky si dobře uvědomujeme, že je potřeba zajistit dostatek vody nejen pro naši, ale hlavně pro budoucí generace,“ říká mluvčí Severočeské vodárenské společnosti Mario Böhme. Výhodou skupiny Severočeská voda je propojení jejích vodárenských systémů umožňující využívat zastupitelnosti hlavních zdrojů – oblast, kde je menší kapacita zdrojů, tak může být přepojena na zdroj, který je vzdálený třeba i desítky kilometrů.

Podzemní voda je podklad ukrytý pod našima nohama. Sama je neviditelná, ale pokud jí je nedostatek, vnímáme to všichni. Přesto, na rozdíl od vody v jezerech, potocích a řekách, kterou jsme schopni vidět na vlastní oči, se podzemní vodě příliš pozornosti nedostává. A měli bychom to změnit! Se změnou klimatu jsou zdroje podzemní vody stále menší. Právě proto je potřeba o ně pečovat.

 

 

Kontakt pro média:

Mario Böhme
manažer útvaru komunikace a PR
tiskový mluvčí
Přítkovská 1689, Teplice, 415 50
e-mail: mario.bohme@svs.cz
tel.: +420 415 654 656
mobilní telefon: +420 602 251 254

Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies