Projekt Lužická Nisa - zahájení zkušebního provozu ČOV 16. 10. 2008