Projekt KOKONÍN

SVS připojí Kokonín na čistírnu odpadních vod v Rychnově. Projekt chce využít dotací OPŽP

Projekt napojení Kokonína na čistírnu odpadních vod v Rychnově má zelenou. Zastupitelé Jablonce nad Nisou se dohodli se Severočeskou vodárenskou společností (SVS) na řešení, které počítá s vybudováním nové kanalizace a s rozšířením kapacity stávající čistírny zhruba na dvojnásobek. Stavět by se mělo začít v roce 2019. Investorem je SVS, která již podala žádost o dotaci v rámci aktuální výzvy Operačního programu Životní prostředí.

Zastupitelé Jablonce nad Nisou ve čtvrtek 18. ledna schválili smlouvu mezi městem a SVS o spolupráci na projektu napojení Kokonína na čistírnu odpadních vod v Rychnově u Jablonce nad Nisou. Původně se měla čistička odpadních vod vybudovat přímo v Kokoníně, nové řešení ale lépe splňuje požadavky na další rozvoj lokality.

„Nová koncepce řeší problém splašků od zhruba tisícovky obyvatel Kokonína, které doposud končily v řece Mohelce. Odpadní vody nyní převedeme do kanalizačního systému města Rychnov, který je zakončen čistírnou. Projektovou dokumentaci máme již zpracovanou a pro všechny části bylo již vydáno územní rozhodnutí,“ říká generální ředitel SVS Bronislav Špičák.

Náklady na výstavbu nové infrastruktury se odhadují asi na 120 milionů korun. Investorem projektu je SVS, město se ale zavázalo se na jeho financování podílet – mělo by uhradit polovinu částky ze spoluúčasti k poskytnuté dotaci. O tu SVS po jednáních s krajem, Ministerstvem životního prostředí a Státním fondem životního prostředí již zažádala prostřednictvím aktuální výzvy Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Díky probíhající transformaci vodárenského modelu na území v působnosti SVS by žádost měla být úspěšná.

„Věříme, že se nám podaří dotaci získat. Úspěšně pracujeme na projektu Zajištění provozu vodárenské infrastruktury po roce 2020, v jehož rámci se nám podařilo odkoupit podíl v SčVK od francouzské společnosti Veolia. Výsledek žádosti bychom měli mít k dispozici během léta letošního roku,“ vysvětluje Bronislav Špičák.

K realizaci projektu by mělo dojít v letech 2019–2021.

Významným přínosem tohoto projektu by mělo být i jeho spojení s obnovou krajské komunikace mezi Rychnovem u Jablonce nad Nisou a Kokonínem, o které jedná město Jablonec nad Nisou a SVS s krajem a Krajskou správou silnic Libereckého kraje (KSS LK).

„Spolupráci na této koordinaci jsme již odstartovali – SVS poskytla KSS LK výsledky průzkumných prací jako podklad pro přípravu projektové dokumentace obnovy krajské komunikace. K dispozici jsme KSS LK dali i výsledky geotechnického průzkumu trasy kanalizace, který SVS nechala provést v rámci projektování převodu odpadních vod z Kokonína do Rychnova. Tyto výsledky jsou využitelné i pro projektování obnovy komunikace,“ informuje Bronislav Špičák.

Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.