Čeradice - rekonstrukce vodovodu

Čeradice - rekonstrukce vodovodu
22.06.2022 – 22.02.2023
V Čeradicích u Žatce provedeme rekonstrukci poruchového vodovodu z roku 1958 a 1975.

 

Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází litinový a polyetylenový vodovod  LT DN 100 mm z roku 1958, LT  DN 80 mm z roku 1958, PE d90 z roku 1975. Vodovodní řad zastaralý a poruchový.

Z uvedených technických důvodů se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 862,6 metrů.

Rekonstrukce stávajícího vodovodu IO1 bude pod zemí roztrženo a na jeho místo bude zataženo potrubí nové, z výkopu bude odstraněno. Jedná se o bezvýkopovou metodu rekonstrukce – burstlining a klasický otevřený výkop. V místech výkopu bude vyříznuto a odstraněno. Potrubí bude z HDPE 3.0, OD 110 a 90 mm, ID 100 a 80 mm, PAS 1075, typ 3. Dále bude pro otevřený výkop použito potrubí HDPE RC Plus, OD 110, 90 a 63 mm, ID 100, 80 a 50 mm, PAS 1075, typ 2. V rámci rekonstrukce vodovodu bude provedeno i přepojení celkem 43 ks přípojek okolních objektů. Jedná se o rekonstrukci stávajícího vodovodního řadu z větší části ve stávající trase a pozemcích. Rekonstrukce vodovodu bude provedena otevřeným výkopem a dále za pomoci bezvýkopové technologie. 

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 22.06.2022. Vlastní stavební práce začnou ve 28.kalendářním týdnu.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 22. února 2003. 

Je to jedna ze staveb pro okres Louny, kde pro rok 2022 naplánovala SVS celkem 16 staveb v celkovém objemu 111,1 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies