Česká Kamenice, Kunratická stezka - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Česká Kamenice, Kunratická stezka - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
01.06.2022 – 30.04.2023
V České Kamenici, v ulici Kunratická stezka provedeme rekonstrukci zastaralého vodovodu z roku 1924 a narušené kanalizace z roku 1910. Stavba je koordinována s městem Česká Kamenice, která plánuje rekonstrukci povrchu komunikace.

 

Více o stavbě:

V ulici Kunratická stezka se nachází vodovod LTH DN 100 mm, který byl uveden do provozu v roce 1924. Řad je dožilý.

Kanalizaci tvoří potrubí z BE DN 300 mm. Do provozu byla uvedena v roce 1910. Hloubka uložení je 1,1 – 1,6 metrů pod terénem. Dle kamerové prohlídky je stoka poškozená, nacházejí se zde posunuté spoje, kořeny a kaverny ve dně, přesazené přípojky.

Z uvedených technických důvodů a s ohledem na koordinaci s investicí města Česká Kamenice se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 180,5 metrů a kanalizace v celkové délce 164 metrů.

Rekonstrukce vodovodu bude provedena z vysokohustotního polyetylenového potrubí PEHD 110 mm. Součástí stavby bude i přepojení, případně prodloužení vodovodních přípojek.

Pro novou kanalizaci bude použito potrubí z kameninové trouby hrdlové KTH DN 300 mm. Revizní šachty na kanalizaci budou betonové prefabrikované se zabudovanými stupadly, poklopy z tvárné litiny. Přepojení přípojek bude provedeno do revizních šachet.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 1.06.2022. Vlastní stavební práce začnou začátkem září 2022.  

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 01. října 2022.  - termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do 30. dubna 2023.

Je to jedna ze staveb pro okres Děčín, kde pro rok 2022 naplánovala SVS celkem 28 staveb v celkovém objemu 155,58 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies