Česká Kamenice, Líska - náhrada zdroje

Česká Kamenice, Líska - náhrada zdroje
24.05.2022 – 31.05.2023
V Lísce, jež je místní část obce Česká Kamenice provedeme výstavbu výtlaku vodovodu, odpadu z vodovodu a výstavbu automatické čerpací stanice.

 

Více o stavbě:

Obec Líska je v současné době zásobována z místních pramenišť.  Jedná se o prameniště Líska, které je tvořeno 4 jímacími zářezy svedenými přes jednotlivé sběrné jímky do centrální jímky nad vodojem Líska. Vody do vodojemu natékají gravitačně. Vydatnost zdroje je závislá na množství srážek. Kvalita této vody je nevyrovnaná a vykazuje zvýšené bakteriologické znečištění. Ve vodojemu je prováděna úprava vody chlorací, kdy dávky chlóru jsou vyšší, vzhledem k jakosti natékajících vod. Druhé prameniště Česká Kamenice Líska Pod statkem je umístěno pod vodojemem. Z prameniště je voda čerpána do vodojemu Líska. Kvalita čerpané vody je velmi špatná. Kvalita zdroje se zhoršila natolik, že musel být odstaven.

Z uvedených technických důvodů se SVS rozhodla o náhradě zdroje vody, a to vybudováním výtlaku vodovodu v celkové délce 1 331 metrů.

Dojde k výstavbě nového výtlaku vodovodu z vysokohustotního polyetylenu PEHD 63X5,8 mm, který zajišťuje dopravu jímané pitné vody z prameniště situovaného pod obcí Líska a odpadu z vodojemu vedený v nové trase. Součástí stavby je i výstavba automatické čerpací stanice AČS z prameniště pod obcí Líska do vodojemu obce Líska o obsahu 40 m3 pro obec Česká Kamenice. Pro odpad z vodojemu bude použita odběrová souprava s odvodněním DN 50 mm. Realizace bude provedena otevřeným výkopem a v místě křížení silnice č.II  podvrtem technologií HDD.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 24.05.2022. Vlastní stavební práce začnou 29. kalendářní týden.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 24. února 2023.- termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do 31. května 2023.

Je to jedna ze staveb pro okres Děčín, kde pro rok 2022 naplánovala SVS celkem 28 staveb v celkovém objemu 155,58 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies