Chomutov, Hálkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Chomutov, Hálkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
25.05.2022 – 31.05.2023
V Chomutově, v ulici Hálkova provedeme rekonstrukci poruchového vodovodu a popraskané, zkorodované kanalizace.

 

Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovodní řad tvořený z ocelového potrubí DN 150 mm z roku 1903 a DN 300 mm, který byl uveden do provozu v roce 1983. Potrubí je zastaralé a poruchové.

Kanalizace v ulici Hálkova je tvořena z BE vejce 500/750. Dle kamerové prohlídky je kanalizace v havarijním stavu. Je zkorodovaná, popraskaná.

Z uvedených technických důvodů se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 193,2 metrů kanalizace v celkové délce 193 metrů.

V ulici Hálkova vyměníme ocelový řad za nový z potrubí z tvárné litiny hrdlové DN 300 mm a DN 150 mm. Na řadu bude zrušena bahníková šachta a dva stávající provozní podzemní hydranty. V uzlu v křižovatce s Riegrovou ulicí bude osazen nový provozní podzemní hydrant. Součástí stavby je i přepojení všech přípojek.

Rekonstrukce kanalizace bude provedena z kameninového potrubí DN 800 mm, DN 400 mm, DN 300 mm. Revizní šachty a komory na kanalizaci budou betonové prefabrikované se zabudovanými stupadly, poklopy z tvárné litiny. Dna šachet jsou navržena jako prefabrikovaná. Všechny kanalizační přípojky budou přepojeny na rekonstruovanou stoku. Provádění stavby je navrženo ve většině délky výkopově - pokládkou nového vedení v pažené rýze, včetně odstranění resp. zneprůchodnění původních konstrukcí. Rekonstrukce vodovodu a kanalizace bude provedena v původní trase.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 25.05.2022. Vlastní stavební práce začnou 01.11.2022.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 25. února 2023.  - termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do 31. května 2023.

Je to jedna ze staveb pro okres Chomutov, kde pro rok 2022 naplánovala SVS celkem 17 staveb v celkovém objemu 127,33 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies