Chomutov, Pražská - rekonstrukce vodovodu

Chomutov, Pražská - rekonstrukce vodovodu
24.05.2022 – 15.12.2023
V Chomutově, v ulici Pražská provedeme rekonstrukci poruchového vodovodu z roku 1967 a 1970.

 

Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovodní řad z ocelového potrubí DN 125 mm z roku 1967, DN 125 mm z roku 1970, DN 80 mm  z roku 1970 a polyetylenové potrubí DN 125 mm z roku 1970. Potrubí je zastaralé a poruchové.

Z uvedených technických důvodů se SVS rozhodla  o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 1 148,7 metrů.

V uvedené lokalitě provedeme rekonstrukci vodovodního řadu „ A“ , kdy stávající řad bude nahrazen potrubím z TLT DN 150 mm v úseku od Ctiborovy ulice do armaturní šachty a potrubím TLT DN 100 mm ve zbývající délce. Předmětem rekonstrukce vodovodního řadu „ B“ v ulici Pražská je původní ocelové potrubí DN 125 mm, DN 80 mm a PE de 110 od okružní křižovatky v místě napojení řadu PVC DN 200 mm, až na konec řadu v lokalitě Rozcestí. Stávající ocelový řad DN 125 mm bude zrušen zaslepením. Rekonstrukce řadu bude provedena z potrubí z HD-PE de 110 v úseku od okružní křižovatky k domu č.p. 3284 a potrubím HD-PE de 90 ve zbývající délce. Veškeré vodovodní přípojky budou přepojeny. Provádění stavby je navrženo výkopově – pokládkou nového trubního vedení do pažené rýhy a bezvýkopovými metodami – berstlining a horizontální řízené vrtání. Rekonstrukce vodovodu je navržena v původní trase.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 24.05.2022. Vlastní stavební práce začnou na začátku srpna.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 24. února 2023. - termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do 15. prosince 2023.

Je to jedna ze staveb pro okres Chomutov, kde pro rok 2022 naplánovala SVS celkem  17 staveb v celkovém objemu 127,33 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies