Děčín, Sládkova, Vokolkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Děčín, Sládkova, Vokolkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
20.06.2022 – 31.08.2023
V Děčíně, v ulicích Sládkova a Vokolkova provedeme 1. část – II. etapy rekonstrukce poruchového vodovodu a popraskané kanalizace. Stavba bude prováděna v koordinaci se stavbou, jejíž investorem je Správa železnic.

 

Více o stavbě:

V ulici Vokolkova se nachází vodovod tvořený z litinového potrubí DN 200 mm. Do provozu byl uveden v roce 1956. Hloubka uložení je 1,6 metrů pod terénem a prochází mostní konstrukcí. V ulici Sládkova je vodovod tvořen z litinového potrubí DN 100 mm. Do provozu byl uveden v roce 1909. Vodovod je uložen v hloubce 1,8 metrů pod terénem. Vodovod je zastaralý a poruchový.

V uvedené lokalitě se nachází kanalizace BE vejce DN 500/750 mm. Do provozu byla uvedena v roce 1903. Hloubka stoky je od 2,4 až po 3,7 metrů pod terénem. Kanalizace vykazuje praskliny, korozi, netěsné spoje, kaverny, inkrustaci, kanalizační přípojky jsou chybně napojené, šachty mají nedostatečný profil.

Z uvedených technických důvodů a s ohledem na koordinaci s investicí Správy železnic se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 60 metrů a kanalizace v celkové délce 57 metrů.

Rekonstrukce vodovodu bude provedena z potrubí z LTH DN 200 mm. Do nových vodovodních řadů budou přepojeny všechny nalezené funkční přípojky.

Kanalizační řad bude tvořen z kameninových hrdlových trub DN/ID 600 mm. Součástí stavby je i rekonstrukce revizní šachty kanalizace. Do nových kanalizačních řadů budou přepojeny všechny nalezené funkční přípojky. Práce budou probíhat ve výkopu.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 20.06.2022. Vlastní stavební práce začaly v polovině července 2022.  

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 20. října 2022. - termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do 31. srpna 2023.

Je to jedna ze staveb pro okres Děčíně, kde pro rok 2022 naplánovala SVS celkem 28 staveb v celkovém objemu 155,58 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies