Desná, VDJ Desná Finské domky - rekonstrukce

Desná, VDJ Desná Finské domky - rekonstrukce
17.06.2022 – 15.03.2023
V Desné provedeme stavebně-technologickou rekonstrukci vodojemu z roku 1972.

 

Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází jednokomorový zemní vodojem z roku 1972 umístěný před spotřebištěm s jednou akumulací o velikosti 250 m³. Akumulace má půdorysné rozměry 5,0 x 10,0 metrů, stropní konstrukce je tvořena prefabrikovanými stropními panely, které jsou osazeny na stěnách. Vstup je po žebříku s ochranným košem v provedení nerez. Manipulační komora je dvoupodlažní. V 1. PP se nachází prostor armaturní komory, v nadzemní části 1.NP je vstupní prostor. Podzemní část objektu je z železobetonu, nadzemní část je zděná obložená dřevem. Vstup do předkomory akumulace je pomocí žebříku a ocelových dveří 900/1200 mm.

Dojde k rekonstrukci vnitřních prostor včetně strojního i elektro vybavení vodojemu. Železobetonové konstrukce budou omyty tlakovou vodou a ošetřeny sanačními hmotami. Prostupy stěnou (3ks) ven z manipulační komory budou nově vrtané. Vstupní dveře do předkomory VDJ budou zvětšeny. Přede dveřmi bude podesta 1 600 x 1 100 mm, přístup na ni bude po žebříku. Otvor v podlaze v 1. NP bude zakrytý rošty z kompozitního materiálu. Stávající vstupní dveře se nevyměňují. Rampa nebude zbouraná, bude opravena. Součástí stavby bude výměna všech vnějších potrubí z VDJ včetně prostupů stěnou až ke komunikaci.

·         přívodního potrubí OC DN 100 dl. 13 metrů

·         odběrného potrubí OC DN 150 dl. 11 metrů

·         odpadního potrubí PVC 2000 dl. 7 metrů.

 

 Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 17.06.2022. Vlastní stavební práce začnou 18.07.2022.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 31. října 2022. - termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do 15. března 2023.

Je to jedna ze staveb pro okres Jablonec nad Nisou, kde pro rok 2022 naplánovala SVS celkem 13 staveb v celkovém objemu 142,41 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies