Duchcov, Zelenkova, Sadová- rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Duchcov, Zelenkova, Sadová- rekonstrukce kanalizace a vodovodu
11.04.2023 – 11.11.2023
V Duchcově, v ulicích Zelenkova, Sadová provedeme rekonstrukci poškozené kanalizace a poruchového vodovodu.

 

Více o stavbě:

V ulici Sadové se nachází litinový vodovod DN 100 mm. Do provozu byl uveden v roce 1967. V ulici Zelenkova se nachází litinový vodovod DN 80 mm. Do provozu byl uveden v roce 1955. Potrubí je zastaralé a poruchové.

V ulici Zelenkova se nachází kanalizační stoka BE VEJCE DN 300/600 mm. Stoka je rozdělena na dvě větve. Jedna větev je zaústěna do sběrače v Teplické ulici a druhá ústí do sběrače v ulici Osecké. Dle kamerové prohlídky vykazuje kanalizace korozi, kaverny, šachty mají nedostatečný profil. Kanalizační stoka je v havarijním stavu.  

Z uvedených technických důvodů se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 309,7 metrů a kanalizace v celkové délce 132,6 metrů.

Rekonstrukce vodovodního řadu ,,V1“ v ulici Zelenkova bude provedena z LTH potrubí DN 80 mm. Vodovodní řad je veden v samostatné rýze v asfaltové komunikaci ulice Zelenkova. Rekonstrukce vodovodního řadu ,,V2“ v ulici Sadová bude proveden z LTH potrubí DN 100 mm. Vodovodní řad je veden převážně v nezpevněné zatravněné ploše a částečně v dlážděných chodnících. Součástí stavby je přepojení všech stávajících vodovodních přípojek napojených na stávající vodovodní řady.

Rekonstrukce kanalizační stoky ,,A „v ulici Zelenkova bude provedena z KTH potrubí DN 500 mm. Rekonstrukce kanalizační stoky ,,B“ v ulici Zelenkova bude provedena z KTH potrubí DN 300 mm. Součástí stavby je i přepojení nebo oprava všech funkčních kanalizačních přípojek.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 11.04.2023. Vlastní stavební práce začnou 17.04.2023.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 11. listopadu 2023.

Je to jedna ze staveb pro okres Teplice, kde pro rok 2023 naplánovala SVS celkem 16 staveb v celkovém objemu 131,4 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies