Hodkovice n.M., Jílové - rekonstrukce vodovodu

Hodkovice n.M., Jílové - rekonstrukce vodovodu
04.04.2022 – 31.05.2023
V Hodkovicích nad Mohelkou, v obci Jílové provedeme rekonstrukci zastaralého a zkorodovaného vodovodu z roku 1962. Stavba je koordinována s městem Hodkovice nad Mohelkou, které plánuje svoji investiční akci.

 

Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovodní řady tvořené z litinového potrubí DN 80 mm, z ocelového potrubí DN  80 mm a DN  40 mm. Do provozu byl vodovod uveden v roce 1962. Potrubí je zastaralé, zkorodované, s narůstajícím počtem poruch.

Z uvedených technických důvodů a s ohledem na koordinaci s investicí města Hodkovice nad Mohelkou se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 799,5 metrů.

Rekonstrukce vodovodního řadu ,,1“ bude tvořit polyetylenové potrubí PE 100RC d90. Součástí stavby bude i propojení stávajících řadů. Rekonstrukce vodovodu je navržena prakticky celá v nové trase. V trase vodovodního řadu „1“ bude přepojeno devět stávajících vodovodních přípojek. Stávající vodovodní řad ,,2.1“ bude vyměněn za polyetylenové potrubí PE 100RC d90. Součástí stavby bude i propojení stávajících řadů. V trase bude přepojeno pět stávajících vodovodních přípojek. Vodovodní řad ,,2.2“ bude vyměněn za polyetylenové potrubí PE 100RC d90. Součástí stavby bude i propojení stávajících řadů a přepojení nadzemního hydrantu. V trase bude přepojeno pět stávajících vodovodních přípojek. Vodovodní řad ,,3“ bude vyměněn za polyetylenové potrubí PE 100RC d90. V trase bude přepojena jedna stávající vodovodní přípojka. Vodovodní řad ,,4“ bude vyměněn za polyetylenové potrubí PE 100RC d90. V trase bude přepojeno deset stávajících vodovodních přípojek. Hloubka uložení potrubí se pohybuje převážně v hloubkách do 1,7 metrů. Vodovodní řady budou provedeny v profilu DN 80 mm (d90) – potrubí z PE100 RC.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 04.04.2022. Vlastní stavební práce začnou v následujících dnech (ve 30. kalendářním týdnu)

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 04. února 2023. - termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do 31. května 2023.

Je to jedna ze staveb pro okres Liberec, kde pro rok 2022 naplánovala SVS celkem 15 staveb v celkovém objemu 111,61 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies