Hora Svaté Kateřiny, Růžový vrch - rekonstrukce vodovodu

Hora Svaté Kateřiny, Růžový vrch - rekonstrukce vodovodu
31.03.2022 – 31.01.2023
Ve městě Hora Svaté Kateřiny, v ulici Růžový vrch provedeme rekonstrukci dožilého vodovodu z roku 1938.

 

Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovodní řad, který je tvořen z litinového potrubí DN 100 mm z roku 1938, DN 125 mm z roku 1938, svodný řad z PE 110, který byl zrekonstruován v roce 2016. Dále je řad  tvořen z PVC DN 150 mm z roku 1972 a z ocelového potrubí DN 80 mm z roku 1930. Potrubí je zastaralé a poruchové.

Z uvedených technických důvodů se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 1431,6 metrů.

Předmětem stavby je rekonstrukce zásobních a rozvodných vodovodních řadů, dále pak odpadních potrubí odpadu z vodojemu a odvodnění AŠ. Pro vodovodní řády bude použito potrubí z HD-PE DN/OD 110x6,6 mm, SDR 17 typ 3 dle PAS 1075 s ochrannou vrstvou z PE, HD-PE DN/OD 110x6,6 mm, SDR 17 typ 3 dle PAS 1075 s ochrannou vrstvou z PE pro bezvýkopovou technologii, HD-PE DN/OD 110x6,6 mm, SDR 17 typ 3 dle PAS 1075 s ochrannou vrstvou z PE pro bezvýkopovou technologii, HD-PE DN/OD 160x9,5 mm, SDR 17 typ 2 dle PAS 1075. Součástí rekonstrukce liniových potrubí bude přepojení stávajících navazujících vodovodních řadů a vodovodních přípojek. Stávající armaturní šachta bude zdemolována a bude nahrazena novou prefabrikovanou jímkou. Trubní vedení v AŠ bude kompletně přestrojeno s osazením měření na nátoku do vodojemu a na odtocích do spotřebišť. Vodovodní přípojky vedené z AŠ budou přepojeny. Mezi objektem AŠ a vodojemem bude v kabelových chráničkách vedeno silové a datové vedení. Ve stávajícím vodojemu bude provedena úprava stavební elektroinstalace a osazen nový rozvaděč s dálkovým přenosem dat. Data budou přenášena radiově na centrální dispečink provozovatele. V objektu AŠ bude provedena elektroinstalace osvětlení a zásuvky. Rekonstrukce vodovodu bude provedena kombinací otevřeného výkopu a bezvýkopové metody berstlining. Stávající nadzemní hydranty budou zrušeny, nově bude osazen jeden podzemní hydrant DN 80 a dva nadzemní hydranty DN 100. Jedná se o rekonstrukci vodovodu ve stávajících trasách.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 31.03.2022. Vlastní stavební práce začnou 04.04.2022.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 31. ledna 2023.

Je to jedna ze staveb pro okres Most , kde pro rok 2022 naplánovala SVS celkem 12 staveb v celkovém objemu 70,35 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies