Horní Jiřetín, Černická – rekonstrukce vodovodu

Horní Jiřetín, Černická – rekonstrukce vodovodu
22.02.2022 – 22.02.2023
V Horním Jiřetíně, v ulici Černické provedeme rekonstrukci zastaralého a poruchového vodovodu z roku 1926.

 

Více o stavbě:

Stávající vodovodní řad V1 v ulici Mostecká byl vybudován v roce 1926 z ocelového a litinového potrubí DN 100 mm. Stávající vodovodní řad V2 v ulici Černická a 5. Května byl vybudován v roce 1926 z ocelového a litinového potrubí DN 80 mm, část tohoto řadu byla v roce 1980 opravena potrubím z polyetylenu PE d90. Stávající vodovodní řad V2.1 vedoucí z ulice Černická k objektu bývalého nádraží byl vybudován v roce 1926 z litinového potrubí DN 80 mm. Vodovodní řády jsou zastaralé, s narůstajícím počtem poruch.

Z uvedených technických důvodů se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce vodovodu v délce 820,5 metrů.

Rekonstrukce vodovodního řadu V1 v ulici Mostecká bude provedena z hrdlového litinového potrubí DN 100 mm v celkové délce 28,40 m. Vodovodní řad V2 vedoucí v ulicích Černická a 5. Května bude proveden z hrdlového litinového potrubí DN 80 mm v celkové délce 743,80 m. Řad V2.1 vedoucí z ulice Černická k objektu bývalého nádraží bude proveden z hrdlového litinového potrubí DN 80 mm v celkové délce 48,30 m. Potrubí všech řadů bude ukládáno do otevřeného paženého výkopu. Součástí stavby je i přepojení všech vodovodních přípojek a navazujících vodovodních řadů. Vzhledem k tomu, že je rekonstruovaný vodovodní systém napájen ze dvou tlakových pásem, bude na konci vodovodního řadu V2 v ulici 5. Května osazena prefabrikovaná armaturní šachta, ve které bude osazen redukční ventil pro regulaci tlaku. Rekonstrukce stávajících vodovodních řadů bude ve stávajících trasách a niveletách.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 22.02.2022. Vlastní stavební práce začnou 15.03.2022.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 22.02.2023.

Je to jedna ze staveb pro okres Most, kde pro rok 2022 naplánovala SVS celkem 12 staveb v celkovém objemu 70,35 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies