Jirkov, Na Stráni, Dukelská, Kpt. Jaroše, J. Švermy – rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Jirkov, Na Stráni, Dukelská, Kpt. Jaroše, J. Švermy – rekonstrukce vodovodu a kanalizace
07.04.2022 – 31.05.2023
V Jirkově, v ulici Na Stráni provedeme rekonstrukci poruchového vodovodu z roku 1968 a narušené kanalizace z roku 1975. Stavba je koordinována se společností GasNet a Nosál, které plánují svoji investiční akci.

 

Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovod z litinového potrubí DN 80 mm a DN 65 mm. Do provozu byl uveden v roce 1968. Potrubí je zastaralé s narůstajícím počtem poruch.

Kanalizaci tvoří kameninové potrubí DN 400 mm. Do provozu byla uvedena v roce 1975. Dle kamerové prohlídky kanalizace vykazuje praskliny, netěsné spoje, nevhodně napojené přípojky, potrubí je prorostlé kořeny.

Z uvedených technických důvodů a s ohledem na koordinaci se společností GasNet a Nosál se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 329,7 metrů a kanalizace v celkové délce 169,8 metrů.

Objekty v ulici Na Stráni zásobují pitnou vodou dva řady III. kategorie DN 80 z litiny. Pro rekonstrukci vodovodu bude použito potrubí TLT DN 80 mm, PN 10, C40. První vodovod zásobuje nemovitosti v západní části ulice v rozsahu ulice Jana Švermy a objektu č.p. 625. Druhý řad zásobuje objekty ležící východně od křižovatky s ulicí Dukelskou. Začátek rekonstrukce vodovodu „A“ je umístěn v křižovatce s ulicí Jana Švermy, konec na soukromém pozemku před domem č.p. 626 v místě zakončení stávajícího řadu. Součástí rekonstrukce bude dopojení řadu do ulice Kpt. Jaroše. Začátek rekonstrukce vodovodu „B“ je umístěn v křižovatce s ulicí Dukelskou, konec v místě zakončení stávajícího řadu před domem č.p. 655. Trasa vodovodu je situačně posunuta v úseku od křižovatky s ulicí Dukelskou k domu č.p. 539.  Stavba je umístěna v místní obslužné komunikaci v celé délce rekonstrukce. Na konci řadu je navržen podzemní hydrant DN 80. Součástí stavby je i přepojení přípojek.

Rekonstrukce kanalizace bude provedena z KT potrubí DN 300 mm, DN 400 mm. Opraveno bude celkem 5 vstupních šachet, přístup do kompletně rekonstruované stoky zajistí 3 nové šachty. Tři šachty budou zrušeny úplně. Plánovaná stoka v ulici Kpt. Jaroše bude napojena na kameninovou odbočku DN 300 mm, stoka S4 v ulici Jana Švermy na odbočku ve stejném materiálu a dimenzi. Všechny funkční kanalizační přípojky budou přepojeny na rekonstruovanou stoku. Součástí stavby je i přepojení přípojek.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 07.04.2022. Vlastní stavební práce začnou v následujících dnech (ve 47. kalendářním týdnu).

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 07. leden 2023. - termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do 31. května 2023.

Je to jedna ze staveb pro okres Chomutov, kde pro rok 2022 naplánovala SVS celkem 17 staveb v celkovém objemu 127,33 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies