Klášterec n.O., ČOV - strojní zahuštění

Klášterec n.O., ČOV - strojní zahuštění
24.05.2022 – 24.05.2023
V Klášterci nad Ohří provedeme zkapacitnění stávajícího rotačního zahuštění kalu na ČOV Klášterec nad Ohří.

 

Více o stavbě:

V letech 2005-2006 proběhla rekonstrukce ČOV Klášterec n. O. Po rekonstrukci je ČOV s nitrifikací, předřazenou denitrifikací a simultánním odstraňováním fosforu pomocí solí železa v systému AS-D-N. Dosazovací nádrže jsou postaveny nové kruhové průměru 18 m. Na ČOV byl instalován v roce 2005 rotační zahušťovač včetně flokulační stanice předělané na tekutý flokulant. Vlastní zahušťovací linka se skládá z homogenizační nádrže před zahuštěním, flokulačního reaktoru, vlastního zahušťovače a automatické stanice pro přípravu flokulantu. Do homogenizační nádrže je zaveden přebytečný kal z rozdělovacího objektu u dosazovacích nádrží. Na přívodním potrubí v objektu jsou umístěny ruční armatury pro možnost obtokování strojního zahuštění, přebytečný kal je poté veden do nátoku na usazovací nádrže a následně odebrán jako směsný kal. Kalová voda z procesu je svedena na přítok do ČOV. V současné době se zahušťuje 7 dní v týdnu. Objekt strojního odvodnění a zahuštění se stavěl cca v roce 1992, sítopásový lis je z roku 1988 a z počátku byl uskladněn v porcelánce a teprve v roce 1993 byl zprovozněn. Odvodňovací kapacita je dána zejména možnostmi dopravy. Doprava odvodněného kalu je systémem třech šnekových dopravníků na sebe navazujících do dvou kontejnerů. Dopravník pod lisem je z roku 2000. Chemické hospodářství je z roku 2008.

Předmětem rekonstrukce ČOV Klášterec nad Ohří je zkapacitnění stávajícího strojního rotačního zahuštění kalu včetně flokulační stanice a čerpadel. Součástí stavby je i výměna stávajícího dožívajícího sítopásového lisu za šnekolis, včetně flokulační stanice, dopravníků kalu a čerpadel. Zároveň bude provedena rekonstrukce objektu strojního zahuštění a odvodnění kalu včetně úpravy zpevněné plochy před objektem.

Kapacity:               18 333 EO

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 24.05.2022. Vlastní stavební práce začnou začátkem června.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 24.05.2023.

Je to jedna ze staveb pro okres Chomutov, kde pro rok 2022 naplánovala SVS celkem 17 staveb v celkovém objemu 127,33 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies