Liberec, Machnín, Heřmánková - rekonstrukce vodovodu

Liberec, Machnín, Heřmánková - rekonstrukce vodovodu
25.03.2022 – 12.12.2022
V Liberci, místní části Machnín, v ulici Heřmánková provedeme rekonstrukci narušeného a nekapacitního vodovodu z roku 1936.

 

Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovodní řad z několika dimenzí a materiálů (LT DN 60 mm - LT  DN 100 mm , OC DN 60 mm - OC DN 90 mm). Vodovod byl uveden do provozu v roce 1936. Vodovod je v současné době zcela nekapacitní, zkorodovaný, inkrustovaný a poruchový. V potrubí je malý průtok a také vzhledem k vlnitému profilu terénu, ve kterém se nachází je velice nízký tlak, který je nedostačující.

Z uvedených technických důvodů se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 1902 metrů.

Rekonstrukce vodovodního řádu bude provedena z potrubí PE 100RC d90 - celková délka 1560 metrů, PE 100RC d63 - celková délka 258,0 metrů a PE 100RC d32 - celková délka 84,0 metrů. Součástí rekonstrukce vodovodního řadu bude i přepojení všech stávajících vodovodních přípojek z přilehlých nemovitostí. V celé délce rekonstrukce se předpokládá provádění otevřeným výkopem. Na rekonstruovaném vodovodu budou čtyři podzemní hydranty a jedna odběrová souprava. Budou fungovat pro provozní účely. Jedná se o rekonstrukci stávajícího vodovodního řadu, který je rekonstruován ve stávající trase a hloubce uloženého stávajícího potrubí.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 25.03.2022. Vlastní stavební práce začnou koncem dubna.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 31. října 2023. 

Je to jedna ze staveb pro okres Liberec, kde pro rok 2022 naplánovala SVS celkem 15 staveb v celkovém objemu 111,61 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies