Liberec, Sokolská, Pastýřská - rekonstrukce vodovodu

Liberec, Sokolská, Pastýřská - rekonstrukce vodovodu
18.09.2023 – 31.12.2023
V Liberci, v ulicích Sokolská a Pastýřská provedeme rekonstrukci zastaralého vodovodu z roku 1954. Stavba je koordinována s KSSLK/SML, která plánuje provést obnovu povrchů komunikace, parkoviště P+R a se společností GasNet, která provede rekonstrukci plynovodu.

 

Více o stavbě:

V Sokolské ulici se nachází vodovodní řad z litinového potrubí LT DN 300 mm. Do provozu byl uveden v roce 1954.  Řad je zastaralý a poruchový. V ulici Pastýřská nachází vodovodní řad z litinového potrubí LT DN 250 mm. Byl uveden do provozu v roce 1954. 

Jedná se o rekonstrukci stávajících vodovodních řadů ve stávající trase a hloubkách.

Z uvedených technických důvodů a s ohledem na koordinací se spolčeností KSSLK/SML a se společností GasNet s.r.o., rozhodla SVS o provedení rekonstrukce kanalizace v délce 81 metrů.

Rekonstrukce vodovodního řadu „1“ začíná v ulici Pálkova, pokračuje do ulice Sokolská. V celé délce bude rekonstrukce prováděna samostatným otevřeným paženým výkopem. Pro nový vodovod bude použito potrubí z tvárné litiny hrdlové DN 350 mm a DN 100 mm. Rekonstrukce vodovodního řadu „2“ začíná v křižovatce ulic Sokolská a Pastýřská, pokračuje ulicí Pastýřská, kde po 30 m končí napojením na stávající litinové potrubí LT DN 250 mm. V celé délce bude rekonstrukce prováděna samostatným otevřeným paženým výkopem. Pro nový vodovod bude použito potrubí z tvárné litiny hrdlové DN 250 mm. Součástí stavby je i propojení stávajících vod. řadů v délce 6 m (DN 100) do ulice Vavřincův vrch. Zde bude osazen 1 ks nového podzemního hydrantu.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 18.09.2023. Vlastní stavební práce začnou 18.10.2023.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 18. prosince 2023. - termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do 31. prosince 2023.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies