Libíč - Roveň - rekonstrukce výtlačného přivaděče

Libíč - Roveň - rekonstrukce výtlačného přivaděče
01.02.2022 – 31.12.2023
V Libíči, jež je místní částí města Český Dub provedeme rekonstrukci poruchového přivaděče pitné vody z rodku 1972.

 

Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází poruchový výtlačný přivaděč pitné vody z roku 1972. Řad vykazuje korozi, která se začíná projevovat poruchami. 

Předmětem rekonstrukce je výtlačný přivaděč v celé jeho délce. Výtlačný přivaděč vychází z ČS Libíč a prochází volnou převážně polní tratí v k.ú. Libíč, Březová u Všelibic a Všelibice.

Z uvedených technických důvodů se SVS rozhodla o provedení výtlačného přivaděče v délce 3 745 metrů.

Rekonstrukce bude provedena v trase stávajícího potrubí. Potrubí je uloženo v hloubce 1,5 – 2,5 m. Vyměněno bude stávající poruchové ocelové potrubí 400 za potrubí LTH DN 400 s pokládkou v otevřeném výkopu. Dva podchody silnice III. třídy jsou navrženy uložením nového potrubí do stávajících chrániček.

Po dobu stavby bude ČS Libíč (hlavní čerpadla) odstavena z provozu a provizorní zásobení VDJ. Kobyly a spotřebišť Libíč, Loukovičky, Bohumileč bude zajištěno ATS, která bude pro tyto účely dočasně zřízena ve strojovně ČS Libíč. Zásobení spotřebiště Březová, které je připojené na předmětný přivaděč, bude úsekem přivaděče.

Investorem stavby je SVS. Dílo je spolufinancováno z dotačního programu ministerstva zemědělství. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 01.02.2022. Vlastní stavební práce začnou 14.02.2022.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 31. prosince 2023. 

Je to jedna ze staveb pro okres Liberec, kde pro rok 2022 naplánovala SVS celkem 15 staveb v celkovém objemu 111, 61 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies