Litoměřice, ČOV – biologická eliminace fosforu

Litoměřice, ČOV – biologická eliminace fosforu
08.04.2022 – 30.11.2023
Na ČOV v Litoměřicích provedeme stavebně - technologické úpravy pro zvýšení účinnosti biologického odstraňování fosforu.

 

Více o stavbě:

V roce 1995 byla uvedena do provozu čistírna odpadních vod  v Litoměřicích.  Tato čistírna pracuje na principu mechanicko-biologického čištění s odstraňováním dusíku a fosforu. ČOV Litoměřice s kapacitou 70 000 ekvivalentních obyvatel čistí odpadní vody z Litoměřic, Lovosic, Terezína, Pokratic, Trnovan, Miřejovic, Sulejovic, Velkých Žernosek, Píšťan, Žalhostic, Mlékojed, Žitenic, Pohořan, a Skalice. Kromě odkanalizovaných oblastí jsou na ČOV přiváženy další odpady k zajištění jejich likvidace.

Předmětem stavby je a úprava části biologické linky pro mechanismus biologické eliminace fosforu se zachováním gravitačního průtoku biologickým stupněm čistírny odpadních vod. V současné době je v provozu jedna usazovací nádrž a nádrž defosforizace. Druhá usazovací nádrž slouží jako rezerva. Po realizaci stavby budou v provozu dvě zkrácené usazovací nádrže délky 15 metrů, následovat budou anoxické selektory a anaerobní nádrže pro biologickou eliminaci fosforu. Stávající nádrž defosforizace, která je umístěná mezi usazovacími nádržemi, bude přeměněna na regenerační nádrž, do které bude zaústěn vratný kal z dosazovacích nádrží a kalová voda z odvodnění. Ve stávajících nádržích budou nově realizovány nové železobetonové dělící stěny, které budou navázány na stávající železobetonové konstrukce.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 08.04.2022. Vlastní stavební práce začnou 20.04.2022.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 8. června 2023. - termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do 30. listopadu 2023. 

Je to jedna ze staveb pro okres Litoměřice, kde pro rok 2022 naplánovala SVS celkem 19 staveb v celkovém objemu 295,77 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies