Litoměřice, Michalovická - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Litoměřice, Michalovická - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
20.03.2023 – 20.11.2023
V Litoměřicích, v ulici Michalovická provedeme rekonstrukci popraskaného vodovodu z roku 1935 a narušené kanalizace z roku 1932, 1957.

 

Více o stavbě:

V ulici Michalovická v úseku p.p.č. 2570/3 po p.p.č. 1608/5 se nachází litinový řad DN 50 m, který byl uveden do provozu v roce 1935. Dále se zde nachází litinový vodovod DN 70 mm z roku 1935 a litinový řad DN 80 mm z roku 1935. Hloubka uložení je 1,8 metrů pod terénem. Vodovodní řad vykazuje silnou korozi, praskliny, deformace, inkrustaci. Jedná se o nezaokrouhlovanou síť, tudíž při poruše dochází k vyřazení celého řadu.

V uvedené lokalitě se nachází kanalizace z betonového potrubí DN 400 mm, která byla uvedena do provozu v roce 1957. Dále se zde nachází ŽB vejce DN 500/750 mm z roku 1932, BE vejce DN 500/750 mm z roku 1932. Hloubka uložení je od 2,84 do 3,10 metrů pod terénem. Kanalizace vykazuje praskliny, korozi, netěsnosti ve spojích, kaverny, nedostatečné profily šachet a nevhodně napojené přípojky.

Z uvedených technických důvodů se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 403,65 metrů a kanalizace v celkové délce 177,73 metrů.

Rekonstrukce vodovodního řadu A bude provedena z potrubí z PE-HD d90x5,4. Součástí stavby je i přepojení 11 ks vodovodních přípojek. Rekonstrukce bude probíhat v otevřeném, paženém výkopu. Rekonstrukce vodovodního řadu B bude provedena z PE-HD d90x5,4. Součástí stavby je i přepojení 9 ks vodovodních přípojek. Rekonstrukce bude probíhat v otevřeném, paženém výkopu.

Rekonstrukce kanalizace bude provedena z kameninového potrubí DN 500 mm. Trasa rekonstrukce začíná v křižovatce ulic Michalovická, Švermova, Mrázkova ve stávající šachtě a končí v křižovatce ulic Michalovická a Spojovací. Kanalizace vede v souběhu s vodovodem. Součástí stavby je i přepojení 13 ks kanalizačních přípojek.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 20.03.2023. Vlastní stavební práce začnou 14. kalendářní týden. 

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 20. listopadu 2023. 

Je to jedna ze staveb pro okres Litoměřice, kde pro rok 2023 naplánovala SVS celkem 16 staveb v celkovém objemu 310,9 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies