Litvínov, Nerudovo nám. – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Litvínov, Nerudovo nám. – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
19.05.2022 – 30.09.2023
V Litvínově, v ulici Nerudovo náměstí provedeme rekonstrukci popraskané kanalizace a dožilého vodovodu. Stavba je koordinována s investiční akcí města Litvínov, které plánuje rekonstrukci mostu přes ulici Mezibořská.

 

Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovodní řad z litinového potrubí DN 100 mm, DN 80 mm, DN 60 mm z roku 1934 a DN 250 mm, který byl uveden do provozu v roce 1974.

Stávající stoka je tvořena z BE DN 400 mm, BE DN 300 mm, BE DN 250 mm, BE DN 200 mm. Do provozu byla uvedena v roce 1947. Kanalizace je vlivem stáří značně popraskaná, zkorodovaná, v havarijním stavu.

Z uvedených technických důvodů a s ohledem na koordinaci s investicí města Litvínov se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 633,61 metrů a kanalizace v celkové délce 377,56 metrů.

Rekonstrukce vodovodního řadu bude provedena z litinové trouby hrdlové DN 150 mm, DN 100 mm, DN 80 mm. Součástí stavby je i přepojení stávajících vodovodních přípojek a rekonstrukce čtyř stávajících nadzemních hydrantů.

Rekonstrukce kanalizace bude provedena z kameninové trouby hrdlové DN 300 mm. Revizní šachty na hlavních kanalizačních řadech budou betonové prefabrikované se zabudovanými stupadly a větranými poklopy z tvárné litiny. Přepojení přípojek bude provedeno do trubních odboček a šachet. Součástí rekonstrukce bude plnoplošná obnova svrchní obrusné vrstvy komunikací, v šířce výkopové rýhy včetně kompletní obnovy podkladních vrstev komunikace. Dále obnova stávající dlažby v křižovatce ul. Emy Destinové a Krátké, obnova povrchu dotčených chodníků a zeleně.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 19.05.2022. Vlastní stavební práce začnou 19.07.2022.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 19. května 2023. - termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do 30. září 2023.

Je to jedna ze staveb pro okres Most, kde pro rok 2022 naplánovala SVS celkem 12 staveb v celkovém objemu 70,35 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies