Lom, Sadová, Františka Veselého – rekonstrukce kanalizace

Lom, Sadová, Františka Veselého – rekonstrukce kanalizace
21.06.2022 – 31.07.2023
V Lomu, v ulicích Sadová, Františka Veselého provedeme rekonstrukci narušené kanalizace z roku 1940. Stavba je koordinována se společností ČEZ a s městem Lom, které plánuje obnovu povrchů.

 

Více o stavbě:

V ulici Sadová se nachází kanalizace z betonu DN 400 mm. Nacházejí se zde pouze malé čtvercové nepřístupné šachty, které slouží zároveň jako dešťové vpusti. V ulici Františka Veselého se nachází betonová stoka DN 500 mm. Do provozu byly kanalizační řady uvedeny v roce 1940. Kanalizační řady jsou ve špatném technickém stavu. Dle kamerové prohlídky vykazuje kanalizace korozi, díry v profilu.

Z uvedených technických důvodů a s ohledem na koordinaci s investicí města Lom a společností ČEZ se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce kanalizace v celkové délce 615,7 metrů.

  • IO 01 KANALIZACE (nová trasa kanalizačních stok)

STOKA A.a: Stávající kanalizační potrubí včetně revizních kanalizačních šachet bude nahrazeno novým kanalizačním potrubí z KTH DN 300 mm. Na kanalizačním potrubí budou vybudovány čtyři kanalizační šachty. Rekonstrukce bude provedena v otevřené rýze. Součástí stavby je i přepojení všech stávajících kanalizačních přípojek – 22 ks. Stávající potrubí v trase nového kanalizačního potrubí a kanalizační šachty umístěné na stoce budou zdemolovány.

STOKA A2: Stávající kanalizační potrubí včetně revizních kanalizačních šachet bude nahrazeno novým kanalizačním potrubí z KTH DN 300 mm. Na kanalizačním potrubí budou vybudovány čtyři kanalizační šachty. Rekonstrukce bude provedena v otevřené rýze. Součástí stavby je i přepojení čtyř kanalizačních přípojek.

STOKA B: Stávající kanalizační potrubí včetně revizních kanalizačních šachet bude nahrazeno novým kanalizačním potrubí z KTH DN 300 mm a z KTH DN 400 mm. Na kanalizačním potrubí bude vybudováno celkem devět kanalizačních šachet. Rekonstrukce bude provedena v otevřené rýze. Součástí stavby je i přepojení 31 kanalizačních přípojek.

  • IO 02 KANALIZACE (rekonstrukce ve stávající trase)

STOKA A.b: Stávající kanalizační potrubí včetně revizních kanalizačních šachet bude nahrazeno novým kanalizačním potrubí z KTH DN 300 mm. Na kanalizačním potrubí budou vybudovány celkem dvě kanalizační šachty. Na trase bude přepojeno devět kanalizačních přípojek.

STOKA A1: Stávající kanalizační potrubí včetně revizních kanalizačních šachet bude nahrazeno novým kanalizačním potrubí z KTH DN 300 mm. Na kanalizačním potrubí se nenacházejí kanalizační šachty ani kanalizační přípojky.

  • IO 03 KANALIZACE (bezvýkopová rekonstrukce ve stávající trase)

STOKA C: Stávající kanalizační betonové potrubí DN 500 mm v ul. Františka Veselého bude sanováno pomocí bezvýkopové metody zatažením sklolaminátové vložky DN 500 mm s UV vytvrzováním. Na sanovaném úseku se nachází dvě kanalizační přípojky. Tyto kanalizační přípojky budou přepojeny na sklolaminátovou vložku pomocí krátké vložky osazené do profilu kanalizační přípojky. Koncové kanalizační šachty na sanovaném úseku budou sanovány zednickou metodou s vyložením dna čedičovou výstelkou (2 kpl).

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 21.06.2022. Vlastní stavební práce začnou 01.08.2022.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 21. května 2023. - termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do 31. července 2023.

Je to jedna ze staveb pro okres Most, kde pro rok 2022 naplánovala SVS celkem 12 staveb v celkovém objemu 70,35 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies