Louny, 28. října - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Louny, 28. října - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
24.03.2022 – 24.09.2023
V Lounech, v ulici 28.řijna provedeme rekonstrukci dožilého vodovodu z roku 1936,1960 a popraskané kanalizace z roku 1981.

 

Více o stavbě:

V ulici 28.řijna se nachází vodovod z litiny DN 100 mm a DN 80 mm. Řád je dožilý, s narůstajícím počtem poruch. Vodovodní řad byl uveden do provozu v roce 1936.Dále se zde nachází  potrubí z PE DN 50 mm, které bylo uvedeno do provozu v roce 1960. V ulici Jiráskova, nám. K. Biebla se nachází litinový vodovod DN 70 mm, který byl uveden do provozu v roce 1936.

Kanalizaci tvoří potrubí ze železobetonu DN 500, DN 400, DN 300 mm. Do provozu byla kanalizace uvedena v roce 1981. Dle kamerové prohlídky stoka vykazuje netěsnosti ve spojích, nedostatečný profil šachet, praskliny, korozi materiálu.

Z uvedených technických důvodů se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 539,30 metrů a kanalizace v délce 413,85 metrů.

Rekonstrukci vodovodu tvoří 2 řády. Pro nový řad 1 bude použito potrubí z litiny DN 100 mm délky 377,75 a DN 80 mm délky 78,25 m. Pro nový řad 2 bude použito rovněž potrubí z litiny DN 80 mm délky 83,30 m. Rekonstrukce vodovodu bude prováděna pokládkou do výkopu. Součástí rekonstrukce vodovodu je i přepojení přípojek a zrušení stávajících řadů.

Rekonstrukci kanalizace tvoří 2 stoky. Pro stoku A bude použito potrubí z kameniny DN 600 mm délky 53,55 m, DN 500 mm délky 306,20 m, k tomu bude potřeba ještě 22,5 metrový propoj. Pro stoku B bude použito potrubí z kameniny DN 500 délky 31,60 m. Rekonstrukce kanalizace bude prováděna pokládkou do výkopu. Součástí rekonstrukce kanalizace je i přepojení přípojek a zrušení části neužívané kanalizace ze železobetonu délky 61 metrů.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 24.03.2022. Vlastní stavební práce začaly 20.06.2022.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 24. září 2023. 

Je to jedna ze staveb pro okres Louny, kde pro rok 2022 naplánovala SVS celkem 16 staveb v celkovém objemu 111,1 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies