Osek, Jateční – rekonstrukce vodovodu

Osek, Jateční – rekonstrukce vodovodu
24.04.2023 – 24.12.2023
V Oseku, v ulici Jateční provedeme rekonstrukci poruchového vodovodu z roku 1981. Stavba je koordinována s městem Osek, které plánuje investiční akci k splaškové kanalizaci.

 

Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovod z PE trub d110. Do provozu byl uveden v roce 1981. Vodovod je poruchový.

Z uvedených technických důvodů a s ohledem na koordinaci s investicí města Osek se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 468,70 metrů.

Rekonstrukce bude provedena z potrubí z PEHD PE100 RC+ trub d110. Potrubí bude ukládáno do otevřeného paženého výkopu. Součástí stavby je i přepojení všech vodovodních přípojek.

Kapacity :

IO 01 Rekonstrukce vodovodu

  • Řad V1 - PEHD PE100 RC+ d110

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 24.04.2023. Vlastní stavební práce začnou 06.07.2023.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 24. prosince 2023.

Je to jedna ze staveb pro okres Teplice, kde pro rok 2023 naplánovala SVS celkem 16 staveb v celkovém objemu 131,4 mil. korun bez DPH.

 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies