Ústí n.L., ČS Kočkov, VDJ Kočkov nový – rekonstrukce

Ústí n.L., ČS Kočkov, VDJ Kočkov nový – rekonstrukce
23.06.2022 – 31.08.2023
V Kočkově, jež je částí města Ústí nad Labem provedeme rekonstrukci vodojemu Kočkov Nový.

 

Více o stavbě:

Vodojem sestává ze dvou hlavních částí – vodojem tzv. „starý“ a vodojem „nový“. Oba vodojemy (Nový a Starý) jsou mezi sebou propojeny přes menší komoru nového VDJ, což ztěžuje manipulaci při odstávce jedné z komor. Ovládací armatury na těchto propojovacích trubkách jsou umístěné ve velmi obtížně přístupné hluboké šachty mezi armaturními komorami. Vodojem ,,nový“ je  dvoukomorový vodojem 1065 m3 a 2000 m3 s manipulační komorou, ve které je umístěna čerpací stanice Kočkov. Manipulační komora je rozlehlá, podzemní část je na výšku 6,25 m částečně rozdělena dvěma podestami. Nadzemní část je jednopodlažní. Zásobuje pitnou vodou městské části Severní terasa, Skřivánek a městskou nemocnici v Ústí nad Labem. Dále je z něj voda čerpána do výše položeného vodojemu Stříbrník.

Rekonstrukce bude probíhat nad akumulací 1065 m3, kde bude nový strop, nad akumulací 2000 m3, zde bude strop zachován. Na obou komorách bude sejmutý obsyp a bude provedena nová tepelná izolace. Vnitřní stěny a sloupy budou opraveny sanací. Dno ve větší akumulaci bude betonové. Vstup do akumulace 1065 m3 bude nový spodem. Nadzemní část MK bude opravena, rampa a schody budou nové. Vzhledem ke stavu a stáří je navržena kompletní nová technologie. Na nátokovém potrubí DN 600 mm na čerpadla bude snížena dimenze na DN 500 mm. Přímý propoj mezi přítokem a odtokem na VDJ Skřivánek dnes DN 80 bude nově DN 150 mm s automatickým odvzdušněním. Odtokové potrubí z pravé akumulace na VDJ Skřivánek dnes DN 400 mm bude snížen na DN 200 mm. Měření odtoku na VDJ Skřivánek bude na společném potrubí před opuštěním MK. Protirázová ochrana bude automatickým ventilem.

Kapacity:

  • IO 01 VDJ Kočkov 1065 m3 a 2 000 m3
  • Max. hladina 316,00 m n.m.
  • Min. hladina 311,50 m n.m.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 23.06.2022. Vlastní stavební práce začnou na začátku července.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 23.06.2023.   - termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do 31. srpna 2023.

Je to jedna ze staveb pro okres Ústí nad Labem, kde pro rok 2022 naplánovala SVS celkem 21 staveb v celkovém objemu 133,75 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies