Ústí n.L., Klíšská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu I.etapa

Ústí n.L., Klíšská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu I.etapa
29.03.2022 – 30.04.2023
V Ústí nad Labem na Špitálském náměstí v Klíšské ulici, provedeme 1. etapu rekonstrukce zastaralého a silně inkrustovaného vodovodu z roku 1952 a popraskané zdeformované kanalizace z roku 1926. Stavba proběhne v koordinaci se společností GasNet s.r.o (přeložka NTL plynovodu).

 

Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází stávající vodovodní řád z oceli DN 300 mm a litiny DN 150 mm. Vodovodní řad byl uveden do provozu v roce 1952. Dále bude rekonstruován stávající kanalizační řad z betonového vejce DN 800/1200. Kanalizace byla uvedena do provozu v roce 1926. Hloubka stoky je od 3,5 až  6,5 metrů pod terénem. Vodovodní řad i stoka budou uloženy v asfaltové komunikaci, zeleni nebo v chodníku. Rekonstrukce bude probíhat v otevřeném výkopu.

Z uvedených technických důvodů a s ohledem na koordinaci s investicí společnosti GasNet s.r.o. (přeložka NTL plynovodu), rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 149,5 metrů a kanalizace v celkové délce 139,9 metrů.

Trasa povede na stejných pozemcích jako stávající kanalizace a vodovodní řad.

Rekonstrukce kanalizace bude provedena ze železobetonového  potrubí DN 1000 s čedičovou výstelkou. Součástí stavby bude i přepojení všech stávajících kanalizačních přípojek a uličních vpustí.

Rekonstrukce vodovodního řádu bude provedena z litinového potrubí DN 300 v celkové délce 144,8 m, vysokohustotního polyethylenu DN 160 v celkové délce 1,3m a vysokohustotního polyethylenu DN 90 v celkové délce 3,4m. Součástí stavby bude i přepojení všech stávajících vodovodních přípojek, hydrantů a napojených řádů.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 29.03.2022. Vlastní stavební práce již začaly.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 31. srpna 2022. termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do 30. dubna 2023.

 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies