Ústí n.L., Slavíčkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Ústí n.L., Slavíčkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
29.04.2022 – 30.06.2023
V Ústí nad Labem, v ulici Slavíčkova provedeme rekonstrukci zkorodovaného vodovodu z roku 1911 a popraskané kanalizace z roku 1935.

 

Více o stavbě:

V ulici Slavíčkova provedeme rekonstrukci zkorodovaného vodovodu z litinového potrubí DN 100 mm, který byl uveden do provozu v roce 1911. Hloubka uložení řadu je cca 1,5 metrů. Potrubí je silně zkorodované.

V uvedené lokalitě se dále nacházejí 2 kanalizační stoky. Kanalizace byla uvedena do provozu v roce 1935. Stoka K1 v ulici Slavíčkova od křižovatky s Beethovenovou ulicí, je tvořena z betonového potrubí DN 500 mm. Hloubka stoky je od 2,7 až po 3,1 metrů pod terénem. Kanalizace vykazuje korozi, netěsné spoje, deformaci stoky, chybně napojené přípojky, podélné praskliny a nedostatečné profily kanalizačních šachet. Stoka K2 v ulici Slavíčkova od křižovatky s ulicí Brožíkovou je tvořena z betonového potrubí DN 500 mm. Hloubka stoky je od 3,8 až do 4,9 metrů. Kanalizace vykazuje deformaci, nedostatečné profily kanalizačních šachet, praskliny, korozi.

Z uvedených technických důvodů se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 271,25 metrů a kanalizace v celkové délce 192 metrů.

Rekonstrukce vodovodu bude provedena z vysokohustotního polyetylenu PE-HD PE100 RC+ DN/OD 90 PN10 klasickou výkopovou metodou. Součástí rekonstrukce je i přepojení 13 ks vodovodních přípojek a osazení 3 ks technických podzemních hydrantů.

Rekonstrukce kanalizace v ulici Slavíčkova od křižovatky s Beethovenovou ulicí bude provedena z kameninového potrubí DN/ID 500 mm klasickou výkopovou metodou. Celá trasa kanalizace bude vedena v nové trase z důvodu kolize stávající kanalizace s jinými inženýrskými sítěmi. Rušená kanalizace včetně 2 ks revizních šachet bude vyplněna cementopopílkovou suspenzí. V ulici Slavíčkova od křižovatky s ulicí Brožíkovou bude rekonstruována kanalizace z kameninového potrubí DN/ID 500 mm klasickou výkopovou metodou. Tato část bude rekonstruována ve stávající trase. Součástí rekonstrukce bude přepojení 21 ks kanalizačních přípojek (připojení domovních přípojek a uličních vpustí), výměna 5 ks revizních šachet a výstavba 2 nových revizních šachet.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 29.04.2022. Vlastní stavební práce začnou 15.06.2022.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 29.září 2022.- termínovým dodatkem posunuto dokončení stavby do 30. června 2023. 

Je to jedna ze staveb pro okres Ústí nad Labem, kde pro rok 2022 naplánovala SVS celkem 21 staveb v celkovém objemu 133,75 mil. korun bez DPH.

 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies