Varnsdorf, Čsl. letců, M. Alše, Dragounská, Plzeňská - rekonstrukce kanalizace a vod.

Varnsdorf, Čsl. letců, M. Alše, Dragounská, Plzeňská - rekonstrukce kanalizace a vod.
11.04.2022 – 11.06.2023
Ve Varnsdorfu, v ulicích Čs. Letců, M. Aleš, Dragounská, Plzeňská provedeme rekonstrukci dožilého vodovodu a narušené, popraskané kanalizace. Stavbu koordinujeme se společností Innogy, která provede svou investiční akci.

 

Více o stavbě:

V ulici Čsl. Letců se nachází vodovodní řad z litinového potrubí DN 100 mm z roku 1898. V ulici M. Alše se nachází vodovodní řad z litinového potrubí DN 80 mm z roku 1898. Vodovod je silně inkrustován s rostoucím počtem poruch. V ulici Dragounská je vodovodní řad tvořen z polyetylenového potrubí PE 63 z roku 2002. V Plzeňské ulici je vodovod tvořen z litinového potrubí DN 80 mm z roku 1898. Propoj mezi ulicemi Čsl. letců a Podzimní tvoří vodovod z ocelového potrubí OC DN 40 mm z roku 1898. Důvodem rekonstrukce je nevyhovující technický stav, který je dán jejich stářím.

Kanalizace v ulici Čsl. letců je tvořena z BE 300. Do provozu byla uvedena v roce 1899. Hloubka uložení stoky je do 2,5 metrů pod terénem. Kanalizace vykazuje praskliny, kaverny, korozi. V ulici M. Alše  se nachází kanalizační stoka BE 250 a 300. Do provozu byla uvedena v roce 1899.Hloubka uložení je do 2,5 metrů pod terénem. Kanalizace vykazuje praskliny, vrostlé kořeny, změny materiálů. V Dragounské ulici je kanalizace tvořena z BE 300 z roku 1899. Hloubka uložení stoky je do 3,5 metrů pod terénem. Kanalizace je zde v havarijním stavu. V ulici Plzeňská se nachází kanalizace z kameninového potrubí  DN 250 mm.

Z uvedených technických důvodů a s ohledem na koordinaci s investicí Innogy, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 618 metrů a kanalizace v celkové délce 575 metrů.

Rekonstrukce vodovodu bude provedena z potrubí z tvárné litiny hrdlové DN 100 mm, DN 80 mm a z polyetylenu DN 90 mm, DN 63 mm. Práce budou prováděny v paženém výkopu.

Rekonstrukce kanalizace bude provedena  z kanalizačního hrdlového kameninového potrubí DN 300 mm. Součástí rekonstrukce je i rekonstrukce revizních šachet kanalizace. Do nových kanalizačních a vodovodních řadů budou přepojeny všechny funkční přípojky.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 11.04.2022. Vlastní stavební práce začnou 29. kalendářní týden.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 11. června 2023. 

Je to jedna ze staveb pro okres Děčín, kde pro rok 2022 naplánovala SVS celkem 28 staveb v celkovém objemu 155,58 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies