Žatec, Bratří Čapků, O. Březiny - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Žatec, Bratří Čapků, O. Březiny - rekonstrukce vodovodu a kanalizace
23.08.2022 – 30.06.2024
V Žatci, v ulici Bratří Čapků, O. Březiny provedeme rekonstrukci zastaralého vodovodu a popraskané, narušené, netěsné kanalizace. Stavba je koordinována s městem Žatec, které plánuje svou investiční akci.

 

Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovod, který je tvořen z litinového potrubí DN 80 mm z roku 1955,1970,1978, 1983 a 2018, LT DN 100 mm z roku 1955,  LT DN 300 mm z roku 1955, PE DN/OD 110 mm z roku 1975, PVC DN/OD 225 mm z roku 1983, PVC DN/OD  200 mm z roku 1980, OC DN 80 mm z roku 2018.

V ulici O. Březiny se nachází kanalizace tvořená z kameninového potrubí DN 200 mm z roku 1969. Dle kamerové prohlídky vykazuje kanalizace praskliny, netěsné spoje, korozi, chybně napojené přípojky, nedostatečný profil šachet.  V ulici Bratří Čapků je kanalizace tvořena z kameninového potrubí DN 300 mm, BT 1000, zBT 800 a zBT 500 z roku 1969. Dle kamerové prohlídky vykazuje kanalizace netěsnosti, praskliny, chybně napojené přípojky, korozi, chemické narušení stoky, kaverny, místy prorostlé vlasové kořeny. Dále je úsek z kameninového potrubí DN 300 mm z roku 1975, BE DN 1000 mm z roku 1975. Zde je nutná sanace šachet.

Z uvedených technických důvodů a s ohledem na koordinaci s investicí města Žatec, rozhodla SVS o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 997,60 metrů a kanalizace v celkové délce 284,70 metrů.

Pro rekonstrukci vodovodního řadu bude použito potrubí TLT GGG DN 300 mm, HDPE RC LUS, OD 110 mm, HDPE RC Plus, OD 110 mm, PAS 1075, HDPE RC Plus, OD 225 mm, HDPE RC Plus, OD 63 mm. Součástí stavby bude i odstranění stávajícího potrubí DN 300, 200, 100 a 80 mm. Pro požární zajištění území nebude osazen nový nadzemní hydrant.

Pro rekonstrukci kanalizační stoky bude použito kameninové potrubí DN 300 mm, DN 500 mm. Dojde ke zrušení již nepoužívaných stok DN 300 mm. Rekonstrukce stávající kanalizace DN 500 a 300 v komunikacích B. Čapků a O. Březiny bude realizována výkopovou technologií. Součástí stavby je oprava stávajících šachet a komor na původních stokách. Opravy budou prováděny zevnitř šachet, a to vyspravením stěn a dna šachet, dále doplněním stupadel a u některých šachet dojde k opravě vstupních částí.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 23.08.2022. Vlastní stavební práce začnou 01.03.2023.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 23. prosince 2023. 

Je to jedna ze staveb pro okres Louny, kde pro rok 2022 naplánovala SVS celkem 16 staveb v celkovém objemu 111,1 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies