Žatec, Pražská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Žatec, Pražská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
28.02.2022 – 28.12.2023
V Žatci, v ulici Pražská, provedeme rekonstrukci dožilých vodovodních řádů z roku 1955 a narušené kanalizace z roku 1969.

 

Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovodní řády z litinového potrubí DN 150 mm ( z roku 1955), DN 125 mm (z roku 1955) a DN 80 mm ( z roku 1978).  Řady jsou dožilé, s narůstajícím počtem poruch.

Kanalizace je tvořena ze železobetonových trub DN 500/750 mm. Byla uvedena do provozu v roce 1969. Dle kamerové prohlídky stoka vykazuje korozi, díry ve dně, inkrustaci.

Z uvedených technických důvodů se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 1109,4 metrů a  kanalizace v celkové  délce 705,1 metrů.

Rekonstrukce stávajícího vodovodního řadu vedeného v komunikacích v majetku SUS II/225 a bočních ulic města, v celkové délce 1109,40m, vč. prodloužení a přepojení 29 ks vodovodních přípojek. Stávající potrubí DN 125, 100 a 80 mm bude z výkopu odstraněno, mimo výkop pak ponecháno. Pro požární zajištění území nebude osazen nový nadzemní hydrant. Pro nový vodovod bude použito potrubí TLT GGG, DIN 28610, CLASS 50, DN 200, 150, 100 a 80 mm a dále HDPE SLM 3.0, OD 90 mm. Potrubí přípojek bude z HDPE RC Plus, OD 32, 40 a 50 mm.

Stoka „A1“ - jedná se o rekonstrukci v trase těsně vedle původní stoky v ulici Pražská, od křižovatky ulic Pražská a Dukelská ve směru do ukončení v místě napojení do stoky DN 1200 mm v křižovatce ulic Pražská a Šafaříkova. Začátek rekonstruované stoky je v Š714753, která bude nová. Dále vede trasa kanalizace DN 500 mm až k původní šachtě Š58501,  která bude ponechána. Pro rekonstrukci bude použito potrubí kameninové DN 500 mm. Na trase jsou přepojeny odbočky a osm nových šachet. Stoka „A2“ – dojde k rekonstrukci na stoce v ulici Pražská, z části v původní trase, a bude začínat v šachtě Š714753 v křižovatce ulic Pražská / Dukelská. Dále vede trasa kanalizace DN 400 až k šachtě Š58653, kde je konec stoky před čp. 1799. Pro rekonstrukci bude použito kameninové potrubí DN 400 mm. Na trase jsou přepojeny odbočky. Stoka „A3“ - jedná se o rekonstrukci na stoce v ulici Pražská, z části v původní trase. Trasa bude začínat v šachtě Š58654 za křižovatkou ulic Pražská a K. H. Máchy. Dále vede trasa kanalizace DN 400 mm až k šachtě Š57559, kde je lom ve směru do ulice O. Ševčíka. Konec stoky je v šachtě Š52256. Pro rekonstrukci bude použito kameninové potrubí DN 400 mm. Na trase jsou přepojeny odbočky. Na trase bude pět nových šachet. Rekonstrukce bude probíhat převážně výkopovou technologií a část bude probíhat bezvýkopovou technologí burstlning.

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 28.02.2022. Vlastní stavební práce začnou na začátku dubna.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 28. prosince 2023. 

Je to jedna ze staveb pro okres Louny, kde pro rok 2022 naplánovala SVS celkem 16 staveb v celkovém objemu 111,1 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies