Žatec, Studentská, čp. 1001 - 2490 - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Žatec, Studentská, čp. 1001 - 2490 - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
24.05.2022 – 24.02.2023
V Žatci, v ulici Studentská, čp. 1001 - 2490 provedeme rekonstrukci zastaralého vodovodu a netěsné kanalizace. Stavba je koordinována s městem Žatec, které plánuje svoji investiční akci.

Více o stavbě:

V uvedené lokalitě se nachází vodovod z litinového potrubí DN 200 mm z roku 1955, DN 80 mm z roku 1955 a vodovod PVC DN 80 mm z roku 1970, PVC DN 80mm z roku 2001.

Kanalizace je tvořena železobetonovým vejcem DN 500/750 mm z roku 1969 a ze železobetonu DN 500 mm z roku 1969. Dle kamerové prohlídky kanalizace vykazuje kaverny, netěsnost, korozi.

Z uvedených technických důvodů a s ohledem na koordinaci s investicí města Žatec se SVS rozhodla o provedení rekonstrukce vodovodu v celkové délce 309,50 metrů a kanalizace v celkové délce 286,85 metrů.

Rekonstrukce vodovodního řadu ,,B1“ bude provedena z potrubí z  LTL GGG DN 200 mm. Celá trasa rekonstrukce je navržena výkopem. Vodovodní řad ,,B2“ bude tvořen z LTL GGG DN 100 mm. Celá trasa rekonstrukce je navržena výkopem. Součástí stavby je i zrušení stávajícího vodovodu. Dále je součástí rekonstrukce i přepojení domovních přípojek.

Rekonstrukce kanalizačního řádu ,,A1“ bude provedena z kameninového potrubí DN 400 mm. Na trase bude jedna nová šachta a tři budou zrekonstruované. Kanalizační řad ,,A2“ bude tvořit kameninové potrubí DN 300 mm a DN 400 mm. Na trase budou zrekonstruované tři šachty a jedna nová šachta. Ulice Studentská bude realizována výkopovou technologií.

Kapacity:

IO 01 Rekonstrukce kanalizace:

  • A1- kamenina DN 400, tř. 160
  • Počet odboček – 4 ks
  • Počet rek. šachet – 3 ks
  • A2- kamenina DN 400, tř. 160, dl. 51,15m kamenina DN 300, tř. 160
  • Počet odboček – 22 ks
  • Počet rek. šachet – 4 ks

IO 02 Rekonstrukce vodovodu:

  • B1- TLT GGG, DIN 28610, CLASS 50, PFA 16 DN 200 
  • Přepojení přípojek HDPE Rc Plus - 3 ks
  • B2- TLT GGG, DIN 28610, CLASS 50, PFA 16 DN 100  
  • Přepojení přípojek HDPE Rc Plus - 11 ks

Rekonstruované vodovodní řady budou při rekonstrukci odstaveny a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem, tzv. suchovodem.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 24.05.2022. Vlastní stavební práce začnou cca v polovině června.

Podle smlouvy o dílo má být stavba dokončena do 24.02.2023.  

Je to jedna ze staveb pro okres Louny, kde pro rok 2022 naplánovala SVS celkem 16 staveb v celkovém objemu 111,1 mil. korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies