Bílý Kostel nad Nisou - rekonstrukce vodovodu u č.p.3

Bílý Kostel nad Nisou - rekonstrukce vodovodu u č.p.3
12.09.2017 – 31.10.2017
Vyměníme nevyhovující úsek vodovodu v celkové délce 128 metrů.


Více o stavbě:

Stávající vodovodní řad v Bílém Kostele nad Nisou u č. p. 3 je z ocelového potrubí průměru 60 mm. Řad z roku 1930 je v nevyhovujícím technickém stavu a opakovaně poruchový z důvodu silné koroze a inkrustace. Kanalizace v tomto úseku není. SVS rozhodla o rekonstrukci dožilého úseku, který je veden v místní komunikaci a v zeleném pásu, zčásti na soukromých pozemcích.

V rámci investiční akce SVS bude pro rekonstrukci vodovodu použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu průměru 90 mm v délce 38 metrů a průměru 63 mm v délce 90 metrů. Součástí stavby je přepojení domovních vodovodních přípojek na trase a napojení na stávající navazující řady. Stavba bude v asfaltové komunikaci ve vlastnictví obce realizována ve stávající trase a niveletě v otevřeném výkopu a v soukromých pozemcích bezvýkopovou metodou – řízeným podvrtem. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavební práce budou zahájeny ve 37. týdnu a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 31. října 2017. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 19 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 114 milionů korun bez DPH.

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies