Česká Lípa, Bezručova, Arbesova, rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Česká Lípa, Bezručova, Arbesova, rekonstrukce vodovodu a kanalizace
27.03.2017 – 27.08.2017
V českolipské Bezručově a Arbesově ulici budou zrekonstruovány nevyhovující úseky vodovodu a kanalizace, na které je připojeno cca 350 obyvatel.

 

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje v centrální části České Lípy plánovanou investiční akci roku 2017 – souběžnou rekonstrukci nevyhovujících úseků vodovodů v Bezručově a Arbesově ulici
a kanalizace v Bezručově ulici.


Více o stavbě:
V Bezručově ulici je vodovod tvořen úseky z litiny vnitřního průměru 50 mm (z roku 1926) a z oceli vnitřního průměru 250 mm (z roku 1961). Potrubí je ve špatném technickém stavu, inkrustované a poruchové. V Arbesově ulici je vodovod z polyetylénu průměru 160 mm (z roku 1970) vysoce poruchový. V Bezručově ulici je navíc ve špatném stavu i kanalizace, jak prokázala její kamerová prohlídka. Stoka neznámého stáří z kameniny vnitřního průměru 250 mm a z betonu téhož profilu vykazuje korozi stěn, je staticky narušená, popraskaná a místy došlo ke vzniku kaveren. V Arbesově ulici je kanalizace po rekonstrukci z roku 2003 v dobrém stavu. SVS rozhodla o souběžné rekonstrukci nevyhovujících úseků vodovodu a kanalizace, které jsou vedeny převážně v asfaltových komunikacích.

V rámci investiční akce SVS bude pro rekonstrukci vodovodu se použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu vnitřního průměru 150 mm v délce 336 metrů a vnitřního průměru 50 mm v délce 47 metrů, a potrubí z tvárné litiny vnitřního průměru 250 mm v délce 162 metrů. Pro kanalizaci bude použito kameninové potrubí vnitřního průměru 300 mm v délce 82 metrů. Součástí stavby je přepojení všech stávajících 21 domovních vodovodních přípojek, 4 kanalizačních přípojek, rekonstrukce 2 revizních šachet, jakož i napojení na navazující řady a stoky. Stavba bude realizována převážně v otevřeném paženém výkopu. Pouze v úseku podchodu pod dráhou (trať Česká Lípa – Jedlová) bude proveden ve stávající trase a nové niveletě protlak ocelové chráničky vnitřního průměru 450 mm. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 27. března 2017. Stavební práce v těchto dnech právě začínají a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do pěti měsíců, tj. do 27. srpna 2017.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Česká Lípa, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 18 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 108 milionů korun bez DPH.
 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies