Česká Lípa, Boženy Němcové - rekonstrukce vodovodu a kanalizace

Česká Lípa, Boženy Němcové - rekonstrukce vodovodu a kanalizace
26.04.2017 – 30.11.2017
Jedná se o rekonstrukci nevyhovujících úseků vodovodu a kanalizace, na které je připojeno cca 150 obyvatel.


Více o stavbě:


V ul. Boženy Němcové je veden vodovodní řad z polyetylénu průměru 160 mm. Vodovod z roku 1974 je z nekvalitního materiálu a velmi častoporuchový. Navíc je potrubí z velké části ve zbytečně velké dimenzi a voda v něm stojí. V téže ulici vede hlavní sběrná stoka na ČOV. Jde o jednotnou kanalizaci z betonu o průměru 800 mm. Potrubí je v celém úseku zarostlé kořeny, s posunutými a netěsnými spoji. SVS rozhodla o souběžné rekonstrukci vodovodu i kanalizace. 

V rámci investiční akce SVS bude pro rekonstrukci vodovodu použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu vnitřního průměru 150 mm v délce 273,6 metrů a menšího vnitřního průměru 100 mm v délce 374 metrů. K výměně potrubí dojde položením do otevřeného paženého výkopu ve stávající trase a niveletě. Pro rekonstrukci kanalizace bezvýkopovou metodou bude použito betonové potrubí vnitřního průměru 800 mm v celkové délce 145 metrů. Součástí stavby je přepojení všech stávajících 22 domovních vodovodních a 4 kanalizačních přípojek, výměna 4 hydrantů, rekonstrukce 4 revizních šachet a napojení na navazující řady/stoky. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 26. dubna 2017. Stavební práce začnou v těchto dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do pěti měsíců, tj. do 26. září 2017. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Česká Lípa, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 18 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 108 milionů korun bez DPH. 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies