Česká Lípa, Sokolská - rekonstrukce vodovodu

Česká Lípa, Sokolská - rekonstrukce vodovodu
30.06.2017 – 30.09.2017
Jedná se o rekonstrukci nevyhovujícího úseku vodovodu z roku 1926.


Více o stavbě:


V Sokolské ulici v centrální části města je vodovodní řad z roku 1926 z litiny vnitřního průměru 125 mm. Vodovod vedený v asfaltovém chodníku je dožilý - zkorodovaný, inkrustovaný a opakovaně poruchový - proto SVS rozhodla o jeho rekonstrukci. Kanalizace v této ulici je v dobrém stavu a výměnu nevyžaduje.

V rámci investiční akce SVS bude pro vodovod použito potrubí z litiny vnitřního průměru 100 mm v délce 110,5 metrů. Součástí stavby SVS je přepojení stávajících 10 domovních vodovodních přípojek na trase a napojení rekonstruovaného úseku vodovodu na navazující řady. Stavba bude realizována v otevřeném paženém výkopu ve stávající trase a niveletě. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 30. června 2017. Stavební práce mají začít od 1. srpna a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 30. září 2017. SVS provede rekonstrukci vodovodu v koordinaci s naplánovanou investiční akcí města v Sokolské ulici – rekonstrukcí chodníku.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Česká Lípa, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 18 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 108 milionů korun bez DPH. 

 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies