Chomutov, Škroupova za FÚ, rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Chomutov, Škroupova za FÚ, rekonstrukce kanalizace a vodovodu
17.02.2017 – 30.11.2017
V Chomutově, ve Škroupově ulici za FÚ, budou zrekonstruovány nevyhovující úseky vodovodu a kanalizace, na ty je připojeno cca 80 obyvatel.


Více o stavbě:
Stávající kanalizace z roku 1920 v uvedené lokalitě je tvořena úseky z betonu vnitřního průměru 300 mm a vejčitého profilu 500/750 a 700/1050 mm. Jak ukázala kamerová prohlídka, stoka je v havarijním stavu, materiál je zkorodovaný a popraskaný. V souběhu s ním ve vzdálenosti 1 – 3 metry vede vodovod z roku 1903. Sestává z litiny vnitřního průměru 325 mm a z oceli vnitřního průměru 40 mm. Vzhledem k jeho stáří a blízkosti uložení SVS rozhodla o společné rekonstrukci s kanalizací. Kanalizace a vodovod jsou vedeny v místní asfaltobetonové komunikaci v hloubce až 3,5 metru.

V rámci investiční akce SVS se pro rekonstrukci kanalizace použije potrubí z betonu vejčitého profilu 700/1050 mm v délce 16,6 m, betonové potrubí vnitřního průměru 800 mm v délce 6,4 m, kamenina vnitřního průměru 500 mm v délce 184 m a vnitřního průměru 300 mm v délce 61 m. Pro rekonstrukci vodovodu se použije potrubí z litiny vnitřního průměru 300 mm v délce 221,2 m a vysokohustotní polyetylén průměru 63 mm v délce 38 m. Součástí stavby je přepojení všech stávajících 14 domovních vodovodních přípojek, 20 kanalizačních přípojek a 4 přípojek uličních vpustí, jakož i napojení na navazující stávající sítě. Stavba bude v celém rozsahu realizována v otevřeném paženém výkopu. Trasa vodovodu bude částečně vymístěna blíže ke kanalizaci. Od křižovatky s Blatenskou ulicí budou kanalizace i vodovod uloženy ve společné rýze. Závěrem dojde k obnově povrchu komunikace v rozsahu dotčeném stavbou. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 17. února 2017. Stavební práce byly zahájeny v těchto dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do sedmi měsíců od předání staveniště, tj. do 17. září 2017. 

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Chomutov, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 20 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 107 milionů korun bez DPH.
 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies