Chotěšov, Nádražní, Na Stráni, rekonstrukce vodovodu

Chotěšov, Nádražní, Na Stráni, rekonstrukce vodovodu
16.03.2017 – 30.06.2017
V Chotěšově bude zrekonstruován nevyhovující úsek vodovodu v délce přes 310 metrů, na který je připojeno téměř 80 obyvatel.


Více o stavbě:

Stávající rozváděcí vodovod v Chotěšově je z litiny vnitřního průměru 150 mm. Pochází z roku 1968 a dnes je ve špatném technickém stavu – vykazuje perforace stěny a netěsnost spojů, v důsledku čehož dochází k opakovaným poruchám, dokonce i k zatopení nemovitostí. Řad je veden v Nádražní ulici v zeleném pruhu souběžně s okrajem komunikace, v ul. Na Návsi v místní komunikaci. 

V rámci investiční akce SVS se pro rekonstrukci vodovodu použije potrubí z polyetylénu vnitřního průměru 100 mm v celkové délce 316,6 metrů – v Nádražní ul. 150 metrů (od č. p. 135 po č. p. 165) a v ul. Na Návsi v délce 166,6 metrů. Součástí stavby je přepojení všech 19 stávajících domovních vodovodních přípojek na trase a napojení rekonstruovaného vodovodu na navazující řady. Stavba bude realizována v otevřeném paženém výkopu, a to v Nádražní ulici ve stávající trase a niveletě. V ul. Na Návsi bude vodovod vymístěn tak, aby do budoucna nebylo nutné komunikaci rozkopávat. Závěrem bude provedena obnova povrchů v rozsahu dotčeném stavbou. 

Investorem stavby je SVS. Stavba byla původně zahrnuta do investičního plánu roku 2016, avšak z důvodu nutnosti aktualizace vyjádření ČEZ k projektové dokumentaci a s uvážením klimatických podmínek (možnost zamrznutí provizorních vodovodů) bylo rozhodnuto o přesunu stavby do investičního plánu roku 2017. 

Stavební práce začínají v těchto dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 30. června 2017.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Litoměřice, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 24 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 86 milionů korun bez DPH.
 

Zpět
Při prohlížení těchto internetových stránek zpracovává Severočeská vodárenská společnost a.s. Vaše osobní údaje, včetně cookies, za účelem hodnocení návštěvnosti webu a tvorby souvisejících statistik.
Více informací o zpracování Vašich osobních údajů a Vašich právech zde.

Použití cookies

Náš web používá soubory cookies, které jsou nezbytné k jeho fungování. S vaším souhlasem budeme používat také další soubory cookies a zpracovávat vaše osobní údaje pro analýzu chování a vytváření statistik. Souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobné informace o cookies naleznete v sekci GDPR.

Nastavení cookies